ANUNȚ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

   Candidat:  Natalia IVASÎȘEN

   Conducător  ştiinţific: doctor în filologie, conf. univ.  Nicolae LEAHU

   Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-54

   Tema tezei: CONTINUITATE ȘI RUPTURĂ ÎN CRITICA LITERARĂ ROMÂNEASCĂ DIN BASARABIA (1985-2010)

   Specialitatea: 622.01 – Literatura română

    Data: 30 mai 2019

    Ora: 11.10

    Local: Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălți, str. Pușkin, nr. 38, sala 352 (bloc III)

 

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică a USARB și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Distribuie acest articol