INVENTICA 2019

În perioada 26-28 iunie curent la Iași, în Sala Pașilor Pierduți din Copou (UIAC) și-a ținut lucrările Salonul internațional INVENTICA2019.

Startul Salonului a fost dat de lansarea cărții „Bazele cercetării științifice”, având în calitate de autor pe distinsul profesor Laurențiu Slătineanu de la Universitatea Tehnică ” Gheorghe Asachi”  din Iași.

În cadrul Salonului au fost prezentate un număr impunător de exponate și postere din multe țări. Delegația Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți a fost condusă de dr., conf. univ. Vitalie Beșliu, având în componență pe dl dr., conf. univ. Alexandr Ojegov, dl dr. hab., conf. univ. Vasilii Șaragov și dr., lect. univ. Arefa Hîrbu.

Exponatele prezentate la acest salon de echipa bălțeană au avut drept protagoniști pe dr., lect. univ. Arefa Hîrbu, dr. hab., prof. univ. Pavel Topală, dr., conf. univ. Vitalie Beșliu, dr., conf. univ. Alexandr Ojegov din cadrul laboratorului științific de „Micro- și nanotehnologii”, lect. univ. Ion Țîgănaș și dr., lect. univ. Serghei Talpă din catedra Științe fizice și inginerești și dl dr. hab., conf. univ. Vasilii Șaragov, cerc. șt. Galina Curicheru, Galina Lîsenco, Irina Țurcan, Mariana Agachi și dr., conf. univ. Ion Olaru din cadrul laboratorului științific „Chimie fizică și ecologică”.

Invențiile universitarilor bălțeni  au fost apreciate, cum urmează:

Diploma de excelență și medalia de aur INVENTICA 2019 pentru invenția “A method of creating non-homogeneous electric fields for volumetric discharge formation”, autori: dr., lect. univ. Arefa Hîrbu, dr. hab., prof. univ. Pavel Topală, dr., conf. univ. Vitalie Beșliu, dr., conf. univ. Alexandr Ojegov.

3 diplome și medalii de aur INVENTICA 2019 pentru echipa de cercetători: dr., lect. univ. Arefa Hîrbu, dr. hab., prof. univ. Pavel Topală, dr., conf. univ. Vitalie Beșliu, dr., conf. univ. Alexandr Ojegov, dr., lect. univ. Serghei Talpă.

3 diplome și medalii de aur INVENTICA 2019 pentru echipa de cercetători: dr. hab., conf. univ. Vasilii Șaragov, dr., conf. univ. Ion Olaru, cerc. șt. Galina Curicheru, Galina Lîsenco, Irina Țurcan, Mariana Agachi.

2 diplome de participare.

Foto aici

Distribuie acest articol