Participarea studenților USARB la școala de vara organizată de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava!     

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, a organizat a XVII ediție a Școlii de Vară cu genricul Interculturality and Tolarance: Values for the Future Europe, care a avut loc în perioada 1-6 iulie 2019, la Vatra Dornei. Participanții au beneficiat de cursuri de istorie, limbă și civilizație.

În urma analizei dosarelor de participare, USARB a nominalizat 3 studente, care au participat la acest eveniment interesant și semnificativ pentru evoluția persoanală și profesională:

  • Virgina GUȚU, Facultatea de Litere;
  • Elena LUPUŞOR, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
  • Elena GOROBEȚ, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și USARB  sunt membre ale consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina, constituit in 2011 prin semnarea ACORD-ului de constituire a Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina, organizaţie care include următoarele instituţii de învăţământ superior:

  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România);
  • Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi (Ucraina);
  • Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (România);
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova);
  • Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova);
  • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România).

Cea de-a XVII ediție a Școlii de Vară cu genricul Interculturality and Tolarance: Values for the Future Europe, care a avut loc în perioada 1-6 iulie 2019, la Vatra Dornei reprezintă unul din evenimentele cu participarea partenerilor din consorțiu. Mulțumim Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru acest frumos eveniment !

Studentele USARB, participante la Interculturality and Tolarance: Values for the Future Europe Summer School 2019, au adresat mesaje de gratitudine organizatorilor Școlii de Vară, sponsorilor evenimentului,   prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale a USARB, DRI a USARB și si-au împărtășit impresiile:

Elena Lupuşor, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte: ,,Vara aceasta am avut opotrunitatea de a participa la Şcoală de vara organizată de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava la Vatra Dornei. Am avut deosebită plăcere să mă implic în activităţile derulate de organizatori,  promovarea limbii şi culturii române, a valorilor civilizaţiei româneşti şi interculturalităţii, totodată dezvoltându-mi abilităţile de interrelaţionare şi comunicare cu diferiţi oameni. Experienţa trăită la şcoală de vară a lăsat o amprentă de emoţii pozitive. Ore de curs se organizau în mod interactiv, astfel lărgindu-ne orizontul cultural şi intelectual…”

Elena Gorobeț, Facultatea de Drept și Științe Sociale: ,,Cât de frumoasă devine vacanța când capeți oportunitatea de a participa la o astfel de școală de vară. Școala de la Vatra Dornei, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost o experiență unică. O parte din această experiență se datorează naturii superbe care este în Vatra Dornei, o altă parte e datorită cursurilor la care am participat. Mi-a fost interesant să ascult cursurile profesorilor de la Universitatea din Suceava, a fost nou, îndeosebi cursurile din domeniul specialității la care îți faci studiile. Toate acestea n-ar fi avut atâta culoare, dacă n-ar fi fost colegii moldoveni și ucraineni. Mulțumesc Universității noastre pentru colaborarea cu Universitatea din Suceava și pentru această școală de vară la care am participat…”

Mulțumim Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru excelenta organizare a celei  de-a XVII ediție a Școlii de Vară cu genricul Interculturality and Tolarance: Values for the Future Europe!

Distribuie acest articol