Inaugurarea oficială a anului universitar 2019-2020 la USARB

În data de 2 septembrie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a inaugurat oficial anul universitar 2019-2020, în cadrul unei festivități desfășurate în sala mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți. La eveniment au participat profesori universitari, studenți, invitați speciali ai universității, Consulul General al României la Bălți, Excelența Sa, Mihail Baciu, Șefa Direcției de Învățământ, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți, Tatiana Dubițkaia ș. a.

Festivitatea a fost deschisă prin intonarea Imnului de Stat, după care a urmat mesajul de bun venit al rectorului USARB, Natalia Gașițoi, care a invitat în prezidium următorii reprezentanți ai comunității USARB: Marin Ciobanu, Președintele CDSI; Lidia Pădureac, Prim-prorector universitar; Valentina Prițcan, Prorector pentru Științe și Relații internaționale; Anatolie Ceban, Prorector pe probleme de administrare și gospodărie; Pavel Topală, Președintele Consiliului Științific al Universității; Nicolae Leahu, Președintele școlii doctorale Filologie; Lilia Trincă, Decanul Facultății de Litere; Ina Ciobanu, Decanul Facultății de Științe Reale, Economie și ale Mediului; Lora Ciobanu, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte; Vitalie Rusu, Decanul Facultății de Drept și Științe Sociale; Anatol Moraru, Directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți.

Profesorii USARB, precum și invitații la festivitate au transmis mesaje de felicitare cu prilejul începutului noului an universitar, îndemnând studenții să persevereze în studiu și cercetare. Președintele Autoguvernării Studenților USARB, Victor Grigor a invitat studenții anului I să se implice activ în viața academică USARB, iar celor mai buni studenți ai anului I le-au fost înmânate carnetele de studii.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți urează întregului colectiv academic un an universitar performant, plin de realizări științifice.

Mai multe foto aici

Distribuie acest articol