_

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII

Ediţia a V-a

18 octombrie 2019, Bălți

 

Echipa proiectului instituţional de cercetare aplicativă „Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar” invită cercetători, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi la Conferinţa ştiinţifico-practică Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, ediţia a V-a, care se va desfășura în data de 18 octombrie 2019 în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

            Mai multe detalii aici rom rus

Distribuie acest articol