Promovarea dreptului ecologic în cadrul proiectului HRLAW

USARB a găzduit în data de 19 septembrie 2019 atelierul de lucru cu genericul ,,Rolul ONG-urilor în promovarea dreptului ecologic: metode și exemple”, promovat de Natalia KRAVCIUK, Președinta Centrului Republican „GUTTA-CLUB”. Evenimentul face parte din activitățile proiectului HRLAW European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova No. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) din cadrul programului Erasmus +.

Natalia KRAVCIUK a prezentat studenților Facultății de Drept și Științe sociale activitatea Centrului Republican „GUTTA-CLUB”,  a specificat rolul organizației în cadrul consorțiului HRLAW, a vorbit despre dreptul ecologic ca ramură distinctă de drept.

În cadrul atelierului de lucru s-a discutat necesitatea functionării unui sistem instituţional, administrativ şi de management de mediu ajustat la rigorile Uniunii Europene, care să asigure durabilitatea mediului şi creşterea calităţii factorilor de mediu.

Dreptul la un mediu durabil nepoluat şi sănătos, corelează cu crearea unui sistem eficient de management de mediu, care să contribuie la creşterea calităţii factorilor de mediu şi să asigure populaţiei dreptul la un mediu natural curat, sănătos şi durabil.

Ion DĂNOI, dr., conf. univ, membru al echipei de proiect, a elucidat corelaţia dintre dreptul ecologic şi alte ramuri de drept.

Proiectul Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) No.573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) este finanțat de programului european ERASMUS + , în urma concursului organizat de EACEA, selecția 2016. Proiectul a fost conceput de un grup de inițiativă din mai multe universități din UE și parteneriatul estic.

Liderul de proiect este Universitatea de Tehnologii din Tallin, Estonia – http://www.ttu.ee/en/

Mai multe detalii despre proiectul HRLAW găsiți la: http://hrlaw.eu.org/ și la http://usarb.md/hrlaw/

 

Distribuie acest articol