Sesiune de informare 5: Modernizarea educației antreprenoriale la USARB 

Vineri, 20 septembrie 2019, în aula 505, corpul 5, a avut loc sesiunea de informare nr. 5 în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La sesiune au participat studenții anului I  de la specialitățile economice interesați de modernizarea și digitalizarea educației antreprenoriale la universitatea noastră.

În cadrul ședinței au fost prezentate oportunitățile oferite de proiect pentru implementarea metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programului de  licență „Business și administrare” și a programului de master „Administrarea afacerilor comerciale”.

Au fost discutate  oportunitățile de valorificare a instrumentelor platformei MOODLE pentru predarea disciplinelor economice, precum și activitățile pentru studenți preconizate în cadrul proiectului pentru anul academic 2019-2020. În partea a doua a ședinței au fost selectați trei studenți pentru participarea la concursul planurilor de afaceri, ediția a II-a, care va avea loc în perioada 9-11.10.2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Participanții la concurs vor prezenta câte un plan de afaceri în fața juriului format din reprezentanții membrilor consorțiului proiectului ReSTART (România, Bulgaria, Slovacia, Moldova).

Mai multe detalii despre proiect și activitățile preconizate pot fi consultate pe : http://www.restart-eu.upb.ro

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

Information Session 5: The Modernization of Entrepreneurial Education at Alecu Russo Balti State University

Friday, September 20, 2019, in room 505, block 5, took place the information session in the project ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the program Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

During the session, students from the first year, economic specialties, were familiarized with the opportunities offered by the project regarding the implementation of modern teaching and learning methods in the bachelor and master programme “Business & Administration”.

Also, students and professors discussed the opportunities to use the tools of the MOODLE platform for teaching and learning economic disciplines, as well as the activities for students envisaged within the project for the academic year 2019-2020.

 In the second part of the session, three students were selected to participate in the Business Plans Competition, the second edition, which will take place between 9-11.10.2019 at the State Agrarian University of Moldova. The participants of the competition will present a business plan in front of the jury represented by the member of the ReSTART project consortium (Romania, Bulgaria, Slovakia, Moldova).

More details about the project and upcoming activities can be viewed on: http://www.restart-eu.upb.ro

 

 

 

Distribuie acest articol