AVIZ

În data de 10.10.2019, ora 12.00, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Seminarului Științific de Profil, se va discuta teza de doctor elaborată de Bejan Angela cu tema: „Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale la elevii mici”, Specialitatea 532.02. Didactica şcolară (Învăţământ primar).

 

Conducător ştiinţific: GAGIM  Ion, dr. hab. ped., prof. univ.

 

Distribuie acest articol