Activități de susținere a strategiei de internaționalizare a USARB  

Sala polivalentă a USARB a găzduit în data de 7 octombrie 2019 un eveniment interactiv dedicat școlilor de vară – un bun suport de facilitare a implementării strategiei de internaționalizare a USARB. Evenimentul a fost organizat  în cadrul Zilelor USARB  2019,  de către echipa proiectului ELEVATE Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, cu genericul ,,La o ceașca de cafea cu aromă Erasmus+! Serviți experiența de internaționalizare împreună cu noi!”  

Scopul evenimentului rezidă în prezentarea proiectului ELEVATE, a strategiei de internaționalizare a USARB, prezentarea rezultatelor și experiențelor inedite achiziționate în cadrul Școlilor de Vară Internaționale 2019, în care au fost implicați studenți și cadre didactice a USARB, cu focalizare pe procesele de internaționalizare instituțională.

Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului ELEVATE, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului Nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova”(ELEVATE) a punctat prevederile strategiei de internaționalizare dezvoltate cu suportul proiectului, a scos în evidență faptul că proiectul ELEVATE are drept scop dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor, măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample, care ar asigura o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și al cercetării, ar spori nivelul de stabilire a relațiilor internaționale în universitățile din Moldova, ar facilita creșterea calității și domeniul de aplicare al parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Ulterior, studenții și cadrele didactice din USARB au prezentat experiențe inedite achiziționate în cadrul Școlilor de Vară Internaționale 2019:

  • Școala de vară internațională ,,Interculturality and Tolerance: Values for the Future Europe”, ediția XVII, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, 1-6 iulie, Vatra Dornei -Elena GOROBEȚ, Facultatea de Drept și Științe sociale, Virgina GUȚU, Facultatea de Litere;
  • Școala de vară internațională JASSY 2019, organizată de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, în perioada 7-21 iulie 2019 – Mariana BOGHIU, Facultatea de Drept și Științe Sociale;
  • Școala de vară internațională, Universitatea Coruna, Spania, organizată în perioada 22.07.2019- 02.08.2019:
  • Facultatea de Litere: Lilia TRINCA, conf. univ. dr., decanul facultății, Viorica CEBOTAROȘ, conf. univ. dr., șef catedră, Micaela TAULEAN, conf. univ. dr., Viorica CONDRAT, conf. univ. dr., Silvia BOGDAN, lector univ., Diana MIRCA, lector univ.;
  • Facultatea de Științe reale, economice şi ale mediului: Ina CIOBANU, conf. univ. dr., decanul facultății, Alexandr OJEGOV, conf. univ. dr.;

S-a abordat semnificația parteneriatelor, a evenimentelor internaționale, a comunicării interculturale în procesele de internaționalizare instituțională. Participanții la lucrările Școlilor de Vară Internaționale 2019 au prezentat rezultatele și experiențele inedite achiziționate.

Echipa ELEVATE  USARB, a fost reprezentată la eveniment de către doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului ELEVATE, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Svetlana MELNIC, Cristina GHINDA, Vitalia DIGOLEAN, metodiste la DRI al USARB.  

Programul Zilelele USARB 2019 poate fi accesat aici:

 http://usarb.md/wp-content/uploads/2019/10/FINAL-ZILELE.pdf

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul paginii oficiale a proiectului http://elevate-project.md/ și pagina ELEVATE USARB http://www.usarb.md/elevate/

Distribuie acest articol