UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2019

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2019-2020) 

Nr

  

 

 

Nume, prenume doctorand

Domeniu științific

Nume, prenume conducător de doctorat

Titlu proiect

Forma de studii,

Buget

Școala Doctorală Filologie

Zi Frecvență redusă
1   

 

 

Jitari Mariana

Literatură română Specialitatea 622.01 Maria Șleahtițchi Imaginea copilului în romanul românesc contemporan   1
2   

 

 

 

Roman Cristina

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română) 

 

 

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca Actul de vorbire „mulțumirea” în limba română: performarea directă și indirectă 

 

 

 

  1
3   

 

 

 

Anton Mihaela

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română) 

 

 

Specialitatea 621.01

Adela Novac Câmpul lexico-semantic „timp” (modelul ciclic) în creația lui Grigore Vieru 

 

 

 

  1
4   

 

 

Bogdanici Tatiana

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba rusă) 

 

 

Specialitatea 621.01

Elena Sirota 

 

 

 

Unități ale câmpului funcțional-semantic al acceptării în limba rusă modernă   1
Total: 4 0 4
Distribuie acest articol