UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE LITERE

Școala Doctorală Filologie

3121, str. Pușkin nr. 38, Bălți, Republica Moldova

Tel: +373023152348, e-mail: catedrauniversala@gmail.com

Anunț

Școala Doctorală Filologie anunță vacantarea unui post de conducător de doctorat la Specialitatea 621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică (limba română).

Concursul pentru ocuparea locului vacant este anunțat pentru perioada 28 octombrie – 12 noiembrie 2019. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Pretendenții vor depune la sediul Școlii Doctorale Filologie (UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI, Blocul 3, biroul 351, între orele 9,00 – 17, 00 )

Dosarul va conține:

  1. CV-ul Candidatului
  2. Decizia cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat
  3. Lista bibliografică
Distribuie acest articol