Felicitări domnului Profesor Pavel TOPALĂ, nou membru de onoare al a Academiei de Științe Tehnice din România

Adunarea Generală a Academiei de Științe Tehnice din România, l-a desemnat pe domnul Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab., USARB, drept membru de onoare al a Academiei de Științe Tehnice din România, în semn de recunoaștere a remarcabilei activități în domeniul științei și tehnicii. Felicitări, stimate domnule Profesor Pavel TOPALĂ! La mai mult și la mai mare!

Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, în perioada 17-18 octombrie 2019, Conferința Internațională „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România 2019” ediția XIV, cu tema „Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii”. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe Tehnice din România și Filiala Chișinău Universitatea Tehnică a Moldovei.

La eveniment au participat peste 80 de savanți, membri ai Academiei de Științe Tehnice din România, membri ai Asociației Generale a Inginerilor din România, rectori UT din România, cercetători științifici, reprezentanți ai mediului universitar, doctoranzi, masteranzi, specialiști din industrie si proiectare. La deschiderea lucrărilor importantului eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, secretarul de stat al MECC, membri titulari și corespondenți ai AȘM, actuali și foști rectori ai universităților din Moldova. Conferința a fost inaugurată de președintele Academiei de Științe Tehnice din  România, prof.as., dr.ing. Mihai Mihăiță.

Unul dintre momentele speciale al evenimentului „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”, desfășurat în premieră la Chișinău, a vizat recunoașterea meritelor științifice și profesionale ale trei profesori-savanți din Moldova, care și-au făcut un nume de rezonanță pe tărâmul științei:

  • Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
  • Rodica STURZA, șefă Departament Oenologie și Chimie din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, UTM.
  • Oleg LUPAN, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM.

Menționăm, că la Adunarea Generală a Academiei de Științe Tehnice din România, reunită joi, 13 iunie 2019, au fost desemnați patru membri noi de onoare, în semn de recunoaștere a remarcabilei activități a acestora în domeniul științei și tehnicii.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în limbile română sau engleză. Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi recenzate de membrii Comitetului științific și publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XIV-a, 2019, ISSN 2066-6586 sau în revista „Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI)” (în cazul în care se respectă cerințele de pe site-ul revistei), la Editura AGIR.

Distribuie acest articol