Evenimentul Eurobus în Bălţi

Studenții USARB și elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți au participat la evenimentul Eurobus în Bălţi, organizat de Bukovinian Agency for Regional Development şi Altair-Z, în scopul promovării oportunităților europene pentru Moldova prin intermediul unui complex de evenimente, organizate pentru toți doritorii în cadrul proiectului ,,EUROBUS’’.

Sesiunea informativă despre oportunitățile academice și non academice ale programului ERASMUS+ a fost susținută de doamna Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Critina GHINDA, metodist DRI, studenă, grupa DE11M, Cristina SORIC, student, grupa EF44Z, care au scos în evidență oportunităţile de studii/stagii de practică Erasmus+ pentru studenţi, beneficiile studiilor peste hotare, specificul mobilității internaționale de credite, conținutul dosarului de aplicare. Un loc aparte a revenit prezentării experiențelor inedite dobândite în cadrul mobilității internaționale de credite.

🚌 Proiectul ‚‚EUROBUS’’ este implementat de către AO ‚‚Agenția de Dezvoltare Regională din Bucovina’’ cu sprijinul proiectului ‚,Impact – Sprijin pentru implementarea Zonei de Liber Schimb în Ucraina, Moldova și Georgia’’ (GIZ), care se încorporează în cadrul Fondului Regional al Parteneriatului Estic privind reforma administrației publice (GIZ).

Distribuie acest articol