Conferinţa Ştiinţifică PROBLEME DE FILOLOGIE: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE, Ediţia a VI-a

În data de 6 decembrie 2019 și-a desfășurat lucrările Conferinţa Ştiinţifică PROBLEME DE FILOLOGIE: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE, Ediţia a VI-a, organizată de Catedra de filologie engleză și germană din cadrul Facultății de Litere. Cu un cuvânt de salut a venit decanul Facultăţii de Litere, conf. univ., dr. Lilia TRINCA și şefa Catedrei de filologie engleză şi germană, conf. univ., dr. Viorica CEBOTAROȘ. Comunicările în plen au fost susținute de Oxana CHIRA, lect. univ., dr., „Locul limbilor minoritare și utilizarea lor în sistemul preuniversitar german“ și Ecaterina NICULCEA, asist. univ., drd., „Образы детей в сказках и повестях немецких и русских писателей-романтиков“. Ulterior , sesiunile de comunicare științifice au avut loc în următoarele ateliere: Lingvistica şi didactica limbilor străine (limbi germanice) A; Lingvistica şi didactica limbilor străine (limbi germanice) B; Lingvistica şi didactica limbilor străine (limbi germanice) C; Lingvistica şi didactica limbilor străine (limbi romanice) D; Lingvistica generală; Literatura română şi universală. Participanții au purtat un dialog științific productiv, făcând schimb de opinii și împărtășind bune practici. În final, moderatorii au prezentat totalurile lucrului în ateliere și au evidenţiat faptul că discuţiile desfășurate nu au avut pretenţia de a fi exhaustive, ci de a provoca şi a iniţia auditoriul în activitatea de cercetare.

Foto aici

Distribuie acest articol