Vizita instituțională de monitorizare a impactului proiectelor din cadrul programelor Tempus și Erasmus+

În perioada 16-17 decembrie 2019 în USARB s-a realizat vizita instituțională de monitorizare cu participarea experților internaționali. Scopul general al vizitei rezidă în evaluarea modului în care implicarea USARB în proiectele Tempus și Erasmus+ a avut un impact asupra strategiei de internaționalizare, precum și asupra diferitelor părți interesate.

Obiective specifice:

  • Evaluarea impactului general al participării USARB la proiectele Tempus / Erasmus+, asupra instituției în sine, asupra personalului său, a studenților și a altor părți interesate;
  • Evaluarea impactului individual al proiectelor închise și rezultatele lor reale în termeni de diseminare și durabilitate;
  • Evaluarea modului în care proiectele în derulare iau în considerare experiența acumulată de generațiile anterioare de proiecte, precum și starea acestor proiecte în ceea ce privește implementarea, impactul și perspectivele lor de sustenabilitate;
  • Evaluarea capacității operaționale generale și a performanței de management a USARB în gestionarea proiectelor Tempus și CBHE;
  • Identificarea bunelor practici din cadrul USARB și / sau proiecte individuale.

Ședință introductivă a demarat cu un discurs de bun venit al doamnei Rector al USARB Natalia GAȘIȚOI, urmat de prezentarea impactului participării în proiectele TEMPUS și Erasmus +. Doamna expert international Silvia FLOREA, profesor universitar, dr. hab., Director, Catedra UNESCO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a avut un mesaj întroductiv, focalizat pe clarificarea misiunii și a specificului vizitei de monitorizare. Cu un cuvânt de salut a intervenit coordonatorul Oficiului național Erasmus + din Moldova, doamna Claudia MELINTE, care a remarcat modul în care USARB se implică în proiecte internaționale, semnificația și impactul proiectelor europene aupra consolidării capacităților IÎS.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a prezentat dimensiunea internațională a Universității de Stat ,,Alecu Russo” Bălți, facilitănd înțelegerea semnificației internaționalizării aupra competitivității și vizibilității instituției.

Ulterior, au urmat sesiuni de prezentare a rezultatelor proiectelor din cadrul programului european Erasmus+, CBHE (2015-2018) și întâlniri cu echipele responsabile de proiectele nominalizate. În perioada 2015-2018 USARB a participat la implementarea a 8 proiecte din categoria respectivă.

Un loc aparte a revenit prezentării impactului, sustenabilității și vizibilității proiectelor din cadrul programului european TEMPUS (USARB a implementat 22 de proiecte Tempus, selectate în perioada 1994-2013).

Ziua a doua a vizitei de monitorizare s-a focalizat pe reflectarea impactului proiectelor de mobilitate individuală de credite (ICM) asupra studenților, personalului administrativ și academic, din perspectiva impactului personal, institutional și national.

Evaluarea modului în care proiectele în derulare iau în considerare experiența acumulată de generațiile anterioare de proiecte, precum și starea acestor proiecte în ceea ce privește implementarea, impactul și perspectivele lor de sustenabilitate este o bună procedură de reflecție instituțională asupra modului în care interacționează sistemele, dar și o excelentă modalitate de a contabiliza rezultatele și bunele practice pe sectorul de internaționalizare și consolidare de capacități ale USARB.

Vizita instituțională de monitorizare a impactului proiectelor Tempus și Erasmus+ s-a realizat cu participarea expertului internațional Silvia FLOREA, profesor universitar, dr. hab., Director, Catedra UNESCO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, coordonatorul Oficiului național Erasmus + din Moldova, Claudia MELINTE, manageri, angajați și studenți ai USARB, Cristina GHERMAN și Ana SAMSON, Oficiului național Erasmus + din Moldova și a membrilor comunității academice a USARB.

Distribuie acest articol