REVELION 2020, USARB !

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet a fost readusă în Sala polivalentă a USARB prin intermediul urărilor, tradițiilor, trecerii în revistă a rezultatelor frumoase obținute de universitari în 2019. Colinde, muzică de calitate, mesaje de recunoștință pentru anul 2019, speranțe pentru anul 2020, punctarea celor mai relevante rezultate și premiile oferite de Senatul și administrația USARB au consolidat atmosfera și spiritul de sărbătoare multiplicat cu bucurie de personalul administrativ și didactic al USARB.

Doamna Lidia PĂDUREAC, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică, a venit cu un mesaj de felicitare, punctând și rezultatele remarcabile ale colaboratorilor USARB în anul 2019.

Prorectorul pentru activitatea administrativ-gospodărească, domnul Anatolie CEBAN a mul a remarcat că personalul administrativ și didactic al USARB a primit cu multă bucurie buchetul de colinde, mulţumindu-le colindătorilor conform tradiţiei creştine.

Doamna Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale a felicitat minunatul colectiv USARB și a dat citire mai multor ordine cu privire la:

 1. acordarea premiilor privind lucrările ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, Premiile Senatului 2019:
 • Lucrarea anului la categoria Monografii: Premiul I şi Diploma de gradul I dnei Oxana CHIRA, autor, pentru lucrarea Eufemismele în limbajul actual: particularități structurale, semantice și funcționale, editura Lyceum, Chișinău, 120 pag.
 • Lucrarea anului la categoria Lucrări științifice cu caracter informativ: Premiul I şi Diploma de gradul I doamnelor Anna NAGHERNEAC și Taisia ACULOVA, alcătuitoare, pentru lucrarea în două volume Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB, Bibliographia Universitas, Bălţi, 445 pag. vol. I și 184 pag. vol.II;
 • Premiul II şi Diploma de gradul II doamnelor Tatiana POGREBNEAC, Elena SCURTU, alcătuitoare, pentru lucrarea Carte rară în limba engleză,: Biblioteca Ştiinţifică, Bălţi, 117 pag.;
 • Premiul III şi Diploma de gradul III doamnelor Elena SCURTU, Anna NAGHERNEAC, Taisia ACULOVA, alcătuitoare, pentru lucrarea Învăţămîntul juridic bălţean la 20 de ani, Bibliographia Universitas, Bălţi, 200 pag.
 1. acordarea premiilor pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor și doctor habilitat în anul 2019:
 • Irina MOVILĂ, dr. hab. în științe economice, conf. univ. la Catedra de științe economice;
 • Daniela CAZACU, dr. în psihologie, lect. univ. la Catedra de psihologie;
 • Maria CORCEVOI, dr. în psihologie, lect. univ. la Catedra de psihologie;
 • Victor CAPCELEA, dr. în științe geonomice, lect. univ. la Catedra de științe ale naturii și agroecologie;
 • Tatiana GÎNJU, dr. în științe pedagogice, lect. univ. la Catedra de științe ale educației;
 • Rodica SLUTU, dr. în științe economice, lect. univ. la Catedra de științe economice;
 • Veronica GARBUZ, în științe economice, lect. univ. la Catedra de științe economice;
 • Natalia HARITON, în filologie, lect. univ. la Catedra de literatura română și universală.
 1. acordarea premiului pentru coordonarea tezelor de doctorat, susținute în anul 2019:
 • Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ. la Catedra de arte și educație artistică;
 • Silvia BRICEAG, dr., conf. univ. la Catedra de psihologie;
 • Nicolae LEAHU, dr., conf. univ. la Catedra de literatura română și universală.
 1. acordarea premiilor pentru obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar în anul 2019:
 • Maria OLEINIUC, dr., conferențiar universitar la Catedra de științe economice, conferențiar universitar în economie, business și administrare;
 • Elena LACUSTA, dr., conferențiar universitar la Catedra de limba română și filologie romanică, conferențiar universitar în științe ale limbajului;
 • Viorica CRIȘCIUC , dr., conferențiar universitar la Catedra de arte și educație artistică, conferențiar universitar în didactica științelor;
 • Marina COSUMOV, dr., conferențiar universitar la Catedra de arte și educație artistică, conferențiar universitar în didactica științelor;
 • Ina ODINOKAIA, dr., conferențiar universitar la Catedra de drept, conferențiar universitar în drept privat.
 1. acordarea premiilor pentru realizări suplimentare în anul 2019:
 • Elena SIROTA, dr., conf. univ. la Catedra de slavistică, pentru redactarea articolelor științifice, prezentate în limba rusă la manifestările științifice, organizate de Secția Știință;
 • Silvia CIOBANU, șef Serviciu Marketing și Activitate editorială, pentru design-ul materialelor manifestărilor științifice și al diplomelor pentru premianții Concursului lucrărilor științifice și științifico-metodice, organizate de Secția Știință, pentru designul materialelor promoționale USARB., etc.;

Doamna Ina ODINOKAIA, dr., conferențiar universitar la Catedra de drept, a venit cu felicitări și premii pentru membrii de sindicate, care au  obţinut gradul ştiinţific de doctor și doctor habilitat în anul 2019 din partea sindicatelor USARB.

Multumiri doamnei dr., conf. univ, Margareta TETELEA, Secţiei educaţie, cultură şi viaţa studenţească, Catedrei de arte şi educatie artistică, pentru colinde, traditii, datine aduse in sufletele noastre.

Rectoratul USARB Vă urează LA MULȚI ANI! Sărbători fericite tuturor colaboratorilor și studenților USARB! Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi !

Distribuie acest articol