Felicitări cordiale doamnei dr., conf. univ. Marina Morari !

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei și pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Corneliu Popovici a decernat în ziua de  11 februarie 2020, diploma Guvernului Republicii Moldova și diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, unui grup de femei care activează în domeniul științei.

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei, s-a decernat diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Doamnei Marina Morari, conferențiar unversitar, doctor în științe pedagogice, Catedra de arte și educație artistică, faculatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. 

Felicitări, distinsă doamnă Marina Morari! Inspirație, perseverență în cercetare și noi performanțe profesionale!

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici

Distribuie acest articol