Sesiune de informare 6: Modernizarea educației antreprenoriale la USARB 

Marți, 11 februarie 2020, în aula 519, corpul 5, a avut loc a șasea sesiunea de informare în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La sesiune au participat studenții anului III  de la specialitățile economice și inginerești interesați implementarea tehnologiilor informaționale moderne în învățământul superior în Republica Moldova.

În cadrul sesiunii au fost prezentate instrumentele digitale și cercetările realizate în domeniul tehnologiilor informaționale și educaționale realizate de profesorii catedrei de științe economice pentru modernizarea educației antreprenoriale și oferirea serviciilor educaționale de calitate. Coordonatorul instituțional al proiectului, dna dr. conf.univ. N. Amarfii-Railean a prezentat un raport despre principalele realizări și obiective atinse în cadrul proiectului în semestrul de toamnă-iarnă 2019, precum și oportunitățile de perfecționare în domeniul antreprenorialului oferite studenților în semestrul de primăvară 2020.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile preconizate pot fi consultate pe :

http://www.restart-eu.upb.ro

Distribuie acest articol