Studenți de la Geografie și Biologie în mobilitate academică

Două studente de la specialitatea Geografie și Biologie, anul III, Mihaela Talpă și Marionela Luchianciuc, au realizat un stagiu de documentare și schimb de experiență la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza„ din Iași.

Evenimentul prezintă o ocazie oportună de a prelua noi experiențe de organizare a studiilor în cadrul uneia din cele mai vechi universități de prestigiu din România.

Obiectivul principal al acestui stagiu la constituit lucrul cu fondul de carte în două biblioteci – bibliotecii UAIC „Gheorghe Asache”și biblioteca „Mihai Eminescu” în scopul  selectării surselor bibliografice și colectării de material pentru teza de an/licență.

Un alt obiectiv din agendă a constat în luarea de cunoștință despre  amenajarea spațiilor educaționale ale Facultății de Geografie și Geologie din cadrul universității – sălile clasice pentru prelegeri (cu aspect de amfiteatru), laboratoarele înzestrate cu mijloace tehnice, diverse aparate moderne și colecții mineralogice bogate, în care se desfăşoară lucrări de laborator, diferite experimente şi aplicaţii. Cu mult interes am luat cunoștință de modul și metodologia de lucru în GIS, precum și de analiză a hărţilor prin teledetecţie.

Euforice au fost și clipele de transfer  în timp şi spaţiu, și de atingere cu cugetul și sufletul de impresionanta cultură a unei dintre cele mai vechi civilizați a Cucutenilor ce te face să percepi viaţa și din alte, neașteptate unghiuri și perspective prin intermediul vizitării muzeului UAIC la fel ca şi muzeele din interiorul Palatului Culturii.

Parcurile vizitate în pauzele de timp de lucru cu carte, care fascinează prin dimensiunile și frumusețea lor, precum și Biserica „Trei Ierarhi”, dar și Mănăstirea  „Golea” prin tainicele secrete tăinuite de pereții lor seculari și călugării cu chipul și sufletul lor luminos și inocent  și căldură creștină, dar și o impresionantă ospitalitate urmau să ne încarce plăcut și plenar bateriile sufletului zbuciumat și împovărat de probleme și rutină cotidiană.

Nu în ultimul rând menționăm atitudinea părintească și grijulie a decanului facultății dnl Adrian Grozavu, care cu multă amabilitate, fiind foarte binevoitor și ospitalier, care s-a oferit să aibă grijă de condițiile bune de lucru, dar și de o bună cazare în cămin după ziua de muncă. Dumnealui era mereu la dispoziție să răspundă neobosit  cu fermitate şi pe înţeles la orice întrebare, şi a acceptat cu plăcere invitaţia noastră la universitatea bălțeană USARB, cu care colaborează de cca 5 ani în baza unui contract încheiat între aceste două universități de pe maluri diferite ale Prutului.

Distribuie acest articol