UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI,

CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, 

organizează Concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematician VALENTIN BELOUSOV,

Ediția a XIII-a

 pentru elevii liceelor (clasele a X-a, a XI-a, a XII-a).

Concursul se va desfăşura la  21 martie 2020, ora 1000, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris până la 16 martie 2020.

Formularul de înregistrare

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-337, (231) 52-488.

 

E-mail: matematica_balti@mail.ru

Catedra de matematică şi informatică,

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți,

Str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol