Concursul național MOLD SEF 2020 ediția VIII

În peroioada 14-16 februarie 2020 la Chișinău s-a desfășurat concursul național MOLD SEF 2020 ediția VIII (Moldova Science and Engineering Fair 2020) pe urmatoarele trei sectiuni: Științe și Matematică, Științe Aplicate, Tehnologia Informației. Concursul a fost organizat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare in colaborare cu Asociația Companiilor din domeniul TIC si cu sprijinul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a R. Moldova. La concurs au participat 124 de elevi care au prezentat 74 de proiecte. Pentru jurizarea proiectelor au fost invitați colaboratorii Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți: 

Corina Negară, dr., conf. univ., catedra Matematica și informatica;
Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., catedra Științe Fizice și Inginerești;
Eugeniu Cabac, dr., conf. univ., catedra Matematica și Informatica.
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuie acest articol