Vizită de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul proiectului MHELM

Universitatea Transilvania din Brașov, România a găzduit în perioada 17-21 februarie 2020, vizita de studiu planificată în cadrul proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management din cadrul programului Erasmus+. Proiectul MHELM a primit finanțare la finalul anului 2019, ca rezultat al concursului organizat de Comisia Europeană prin instrumentul de finanțare Erasmus+, acțiunea cheie 2 – Capacity Building in Higher Education, și  este coordonat de către  Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM). 

Agenda vizitei de studiu a cuprins o gamă largă de subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului MHELM:

 • bune practici în dezvoltarea proiectelor europene – rolul de lider în dezvoltarea cercetării în Universitatea Transilvania din Brașov;
 • modele de conducere și management educațional;
 • dezvoltarea politicilor de calitate și evaluarea acesteia la nivel instituțional;
 • conducerea: de la viziune la realitate. Studiu de caz – Universitatea Transilvania din Brașov, România;
 • dezvoltarea abilităților de marketing pentru persoanele cu funcții de conducere în sistemul educațional;
 • managementul reputației online; comunicarea în public;
 • sesiune de dezvoltare MHELM: conținuturi pentru incluziune, dezvoltare de conținuturi;
 • dezvoltarea abilităților de leadership prin implicarea studenților în structurile de conducere;
 • dezvoltarea abilităților de lider prin dezvoltarea de proiecte comune cu mediul socio-economic;
 • sesiuni de dezvoltare MHELM etc

Rectorul Universității Transilvania din Brașov, prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN a prezentat bunele practici instituționale în materie de management și leadership, menționând că Universitatea pe care o conduce și-a construit un prestigiu real în plan național și internațional. Comunitatea academică a Universității Transilvania din Brașov valorifică potențialul istoric, care integrează tradiția științifică, industrială și culturală a regiunii, dar se focalizeză perseverant pe dinamica prezentului și perspectivele viitorului. Rectorul Universității Transilvania din Brașov, Prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN a elucidat modele inovative de management și leadership universitar, specificând că modernitatea, stabilitatea și dinamismul reprezintă coordonate ce definesc comunitatea universitară, la ele adăugându-se aspirațiile spre inovație, creativitate și relevanță în societatea contemporană.

Vizita de studiu planificată în cadrul proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management din cadrul programului Erasmus+ a reunit reprezentanții tuturor IÎS din țarile partenere și țările de program. Delegația Republicii Moldova a fost constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și reprezentanți ai celor 7 universități, membre ale consorțiului proiectului MHELM:

 • Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM);
 • Universitatea de Stat din Moldova (USM) ;
 • Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM);
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF);
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB);
 • Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul (USCAHUL);
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova ( UASM).

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului MHELM și membrii echipei de proiect: Lidia PĂDUREAC, prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică, conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA, șefa Catedrei de științe ale educației, conf. univ., dr.

Vizita de studiu a inclus și explorarea oportunităților oferite de Institutul de Cercetare – Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov și rolului acestuia în dezvoltarea capacităților instituționale.

Distribuie acest articol