Ediția a 9-a a concursului tradițional la disciplinele: biologie, chimie și geografie

Pe 7, 8 și 15 februarie 2020, catedra de științe ale naturii și agroecologie, a participat din nou, deja la a 9-a ediție a tradiționalului concurs – Olimpiada zonală (Zona Nord) la disciplinele: biologie, chimie și geografie în care și-au dat întâlnire elevi din 16 instituții profesional tehnice de învățământ (Colegii și 2 Centre de Excelență).

Concursul,de această dată s-a desfășurat în incinta Instituției Publice Colegiul de Industrie Ușoară din mun. Bălți, iar din partea USARB evaluarea lucrărilor participanților a fost realizată de comisiile: la biologie (V. Buzdugan, A. Cuțulab și A. Avram), la geografie (V. Capcelea, A. Tăbârță, M. Oprea) și la chimie (V. Șaragov, G. Curicheru; T. Condratiuc)

Participarea membrilor catedrei în realizarea concursului a servit, de asemenea, și un propice prilej de a prezenta imaginea USARB, a prezenta ofertele de studii și a invita participanții să îmbrățișeze una dintre specialitățile oferite de programele de studiu ale catedrei ȘNA.

Concursul la disciplina biologia s-a produs pe data de 15 februarie, 2020

Pe parcursul celor 3 ore astronomice de care au beneficiat participanții pentru a realiza sarcinile concursului, membrii comisiei de evaluare USARB, împreună cu profesorii însoțitori ai elevilor participanți, s-au întrunit la o masă rotundă cu genericul „Imaginea instituției – un imperativ al creșterii calității procesului educațional”.

Pentru membrii comisiei din Catedra de științe ale naturii și agroecologie, USARB, un interes special a prezentat abordarea de către directorul adjunct pentru instruire și educație a Colegiului-gazdă de Industrie Ușoară – a subiectului Parteneriatul – o strategie de atingere a unui scop comun.

Cu multă corectitudine, membrii comisiilor de verificare, au examinat și apreciat obiectiv și transparent lucrările participanților, atestând faptul că tinerii participanți au demonstrat că posedă cunoștințe destul de temeinice la disciplinele pentru concurs, identificând elevii ce se vor învrednici de participare la concursul la nivel republican.

În special, și de data aceasta, concursul a oferit un nou prilej deosebit de a ne bucura cu toții, îndeosebi corpul didactic al catedrei, de faptul că nu puțini dintre discipolii absolvenților noștri s-au învrednicit, după performanțe, de pozițiile I și II la discipline concursului.

Și bineînțeles,cel mai carismatic câștig al acestui for îl constituie un nou și plăcut prilej de a ne revedea cu cei 10 absolvenți – acum profesori de biologie în 10 colegii și centre de excelență din Nordul Moldovei (din cele 16 în total) și de detașarea evaluativă de către ei în calitate de angajați, și beneficiari ai programelor de studiu la specialitățile catedrei, a momentelor importante ce vizează conținutul acestora, pentru a conjuga eforturile și de a conlucra în permanență la îmbunătățirea și desăvârșirea continuă a lor.

Cu un sentiment de nostalgie, dascălii colectivului catedrei ȘNA, după finalizarea concursului, au rămas în societatea plăcutelor trăiri oferite de astfel de prilejuri de a ne revedea cu absolvenții acum în calitate de însoțitori ai discipolilor participanți la concurs, de a ne reintegra cugetele cu ei, conjugând potențialul, pentru a identifica noile probleme din sistem și de a identifica soluții și căi de desăvârșire continuă a procesului educațional în spiritul noilor provocări ale vremii.

Distribuie acest articol