Noi vectori în perfecționarea programelor de studii identificați în conferința de totalizare a practicii pedagogice

Practica pedagogică constituie o importantă componentă a procesului educaţional care în aspect asigură aplicativ corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre şi activitatea lor practică în instituţiile preuniversitare, fiind o veriga importantă a pregătirii lor profesionale.

În semestrul de toamnă al anului de studii 2019-2020, în conformitate cu programul de studii și graficul procesului de învățământ au promovat stagiul de practică pedagogică două grupe academice – GB41Z și GB51R.

De data aceasta cca 71% din studenții de la secția studii cu frecvență redusă au promovat practica în instituțiile din satul de baștină, sau în care deja activează ca profesori, iar în cazul studenților grupei GB41Z – 2/3 din ei au promovat practica în liceele municipiului Bălți.

În instituțiile de învățământ în procesul de monitorizare și ghidare a practicii s-au implicat cu responsabilitate directorul și adjunctul pentru activitățile educative, monitorul (profesorul) la disciplina la care s-a promovat practica și dirigintele de clasă, iar din parte catedrei – metodistul la biologie Ala Cuțulab și coordonatorul Vasile Buzdugan.

Stagiul de practică, s-a produs fără incidente, în mod organizat, studenții primind prin intermediul mijloacelor IT, consultaţii, iar cu cei din municipiu – și la contact direct cu metodistul din facultate,iar coordonatorul general al practicii USARB A. Rotaru pe tot parcursul a acordat suportul şi consultanţa necesară studenților practicanți.

Examenul (conferința de totalizare a rezultatelor), a constat în examinarea și evaluarea portofoliilor de către metodistul A. Cuțulab și coordonatorul practicii V. Buzdugan, iar susținerea raportului despre rezultatele practicii s-a produs prin realizarea comentării materialelor, activităților din cadrul ei în format PowerPoint în cadrul în fața comisiei de susținere în care au fost incluși și a asistenții catedrei ȘNA Alina Tăbîrță și Alexandru Avram.

Rezultatele sunt bune, nota medie pentru GB41Z fiind 9,66 iar în BG51R constituie 8,91 (rezultatele variind între nota 8 și nota 10).

Dintre deficienţele şi imperfecţiunile organizatorice și impedimentele mai relevante din timpul practicii întâmpinate relatate în raporturi de către stagiari se pot menționa:

  1. Cazuri când studenții doresc cu orice preț să promoveze practica în satul natal, dar acolo în școală nu sunt tocmai cele mai bogate în tradiții colective și profesori, precum și adesea o bază de asigurare didactică la biologie adesea foarte modestă. În fond, USARB practic ne dispunând informații despre instituția și unde pleacă studentul practicant și potențialul colectivului ei;
  2. Ciocnirea unor studenți cu dificultăți în clasele care conțin cca 50% de elevi cu CES și fără pedagog de suport ce creează probleme la ore, fiind impetuoasă necesitatea de a întreprinde ceva mai concret în facultate la aspectul lucrului cu aceștia la orele de biologie și metodicii elaborării planurilor individuale de lucru cu ei;
  3. Bază didactică slabă în școli (puține utilaje și materiale didactice) și starea precară a unor materiale: mulaje, schelete etc.
  4. Motivația slabă la învățătură a elevilor, precum și statutul coborât al biologiei și geografiei ca discipline în școală atât pentru elevi, cât și pentru părinți.

Aceste lucruri invocate de studenți au devenit subiectele preocupărilor și analizei în cadrul ședinței de catedră a colectivului catedrei vizând îmbunătățirea calității realizării acestei importante componente a procesului de pregătire în cadrul programului de studiu 0114.7 Geografie şi 0114.6 Biologie.

Distribuie acest articol