CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ A  STUDENȚILOR

INTERUNIVERSITARIA, EDIŢIA A XVI-a

În data de 8 octombrie  2020, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, își va desfășura lucrările Conferința știinţifică a studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVI-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat, din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și din instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să completați Fișa de înregistrare.

Termen-limită de înregistrare: 8 mai 2020.

 Până în data de 18 mai 2020, participanții vor expedia variantă electronică a articolelor (verificate de coordonatorii științifici) pe email-ul Secției Știință a USARB (stiinta.usb@gmail.com) și pe email-ul coordonatorilor.

Normele de redactare a materialelor pot fi accesate aici.

Programul Conferinței aici

Conferința îşi va desfăşura lucrările începând cu ora 11.10, corpul administrativ, Sala polivalentă a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Comitetul Organizatoric

 

Distribuie acest articol