Proiectul MHELM a fost prezentat la Conferință șțiințifică internațională organizată de Catedra de științe ale educației a USARB

În data de 08.05.2020 Catedra de științe ale educației a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a organizat cea de-a III-a ediție a Conferinței științifico-practice internaționale Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, desfășurată online (videoconferință, Google Meet)

Manifestarea științifică a reunit peste 170 de participanți din 7 țări (Republica Moldova, România, Federația Rusă, Ucraina, Germania, Belarus, Uzbekistan), inclusiv 127 autori și coautori a 120 articole științifico-metodice.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, a susținut în Ședința plenară un discurs științific cu genericul ,,Consolidarea guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova: experiența MHELM. În cadrul comunicării dedicate specificului și progresului proiectului ERASMUS+ MHELM, doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM,  a prezentat scopul general și obiectivele proiectului, pachetele de lucru, planrile de asigurare a calității, diseminării și sustenabilității. Atenție sporită a fost acordată experienței Universității din Gloucestershire în implementarea programului HELM (Higher Education Leadership and Management), care reprezintă un program de ultimă generație pentru manageri experimentați, care doresc să se aprofundeze în abordările contemporane axate pe conducere/leadership. Programul a fost conceptualizat pentru a oferi conducerii IÎS informații strategice cu privire la provocările specifice care există în peisajul învățământului superior.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, coordonator USARB al proiectului MHELM, a remarcat că vizita de studiu realizată la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie a fost motivantă, relevantă și provocatoare, venind cu exemple de experiențe concrete achiziționate de IÎS din cadrul consorțiului proiectului MHELM. Ulterior s-a prezentat experiența Universității Transilvania din Brașov în implementarea programului institutional de leadership și management, care reprezintă un program eficient de dezvoltare instituțională,  axate pe conducere/leadership universitar modern. Relevanța vizitei de studiu la Universitatea Transilvania din Brașov se regăsește și în conștientizarea faptului că astăzi, mai mult decât oricând, se simte nevoia implementării programelor de susținere a managementului eficient și leadership-ului  la toate nivelurile de conducere universitară, pentru a dezvolta cunoștințe, abilități  și strategii de explorare a acestui teren în continuă schimbare.

La conferință a participat și membra echipei USARB a proiectului MHELM Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Științe ale Educației, Președinte al comitetului de organizare a Conferinței.

Comunicarea științifică cu genericul ,,Consolidarea guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova: experiența MHELM elucidată de Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a prezentat interes, participanții la conferință au adresat întrebări de concretizare și au apreciat înalt semnificația proiectului pentru managementul eficient al IÎS din RM, relevanța și excelența proceselor universitare.

În ședințele din cele 4 secțiuni (I-Viziune și strategii, II-Curriculum, III-Resurse umane, IV- Comunitate și parteneriate) au fost prezentate peste 30 de comunicări orale care au elucidate multiple provocări cu care se confruntă managerii din sistemul educațional din Republica Moldova.

Programul Conferinței științifico-practice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, desfășurată online (videoconferință, Google Meet) poate fi accesat aici

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management aici

Mai multe foto aici

Distribuie acest articol