Retrospectiva unei săptămâni de studiu online in cadrul proiectului MHELM

În perioada 18-22 mai 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM a fost realizată  o vizită virtuală  în format de videoconferință/seminar online cu tema  „University Strategy Building in a Regional Perspective: Action Learning in University-Business-Society Cooperation/ Dezvoltarea strategiei universitare într-o perspectivă regională: învățarea acțiunilor în cooperarea dintre universități, afaceri şi societate”. Sesiunile virtuale promovate timp de o săptămână au înlocuit vizita de studii la Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania, modificarea formatului vizitei fiind impusă de criza sanitară. Astfel, s-a realizat o vizită virtuală, prin intermediul platformei Webex, oferită de Cisco.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei MHELM, USARB:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, coordonator instituțional al proiectului MHELM;
  • Lidia PĂDUREAC, prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică, dr., conf. univ.;
  • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Catedra de Științe ale Educației;

Sesiunile de instruire au fost organizate de către ISOB, unul din partenerii europeni a proiectului MHELM, la care au participat peste 40 persoane, reprezentanți a universităților partenere din UE și RM. Partenerii din Germania au invitat mai mulți actori a mediului academic, care au prezentat experiența regiunii Bavaria în domeniul instruirii. Ca invitați au fost:

  • Nikolas DJUIK, directorul Centrului Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și Sud-Est (BAYHOST) din cadrul Universității din Regensburg;
  • Nicole LITZEL, dr., specialistă în cadrul Departamentului de Dezvoltare Economică din cadrul Primăriei din Regensburg;
  • Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, prof., dr., Facultatea de Administrare a Afacerii și Antreprenoriat, Universitatea din Regensburg.

 Nikolas DJUIK a făcut o prezentare a regiunii Bavaria și a sistemului educațional din zonă, referindu-se la misiunea, activitățile și serviciile oferite de BAYHOST. Dr. Nicole LITZEL a vorbit despre cum s-a reușit în regiune crearea unui ecosistem inovațional prin cooperarea dintre Municipalitate, Știință și Business.Prof. dr. Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN s-a referit la experiența Universității de Științe Aplicate în crearea și gestionarea Centrului de antreprenoriat. Toți interlocutorii au reiterat necesitatea cooperării dintre mediului academic, mediul de afaceri și instituțiile administrării publice locale pentru a asigura dezvoltarea regională. Activitățile date au fost moderate de către dr. Alice BUZDUGAN (ISOB).

Pe parcursul săptămânii au fost abordate subiecte ce vizează realizarea pachetelor de lucru ale proiectului.  Larisa Bugaian, coordonatoare națională a proiectului, a prezentat obiectivele proiectului, menționând că obiectivul de bază este elaborarea unui program de instruire pentru managerii universitari; a precizat că va fi un program de formare continuă, format din mai multe module. Reprezentații universităților partenere – Angela Niculiță (USM), Irina Dorogaia (ASEM) și Daniela Pojar (UTM) – au prezentat structura viitoarelor module ale programului de instruire, specificând că aceasta a reieșit din necesitățile actuale ale managerilor universitari, identificate în urma chestionării mai multor persoane la etapa de pregătire a curriculei.

 Dr. David DAWSON, Universitatea din Gloucherstshire, Alexander KRAUSS, ISOB și dr. Liliana ROGOZEA, Universitatea Transilvania din Brașov, au intervenit cu comentarii pe marginea conținuturilor noului program de instruire în vederea perfecționării acestuia.

Referitor la pachetul de lucru „Controlul Calității”, Dr. Paul SCHOBER de la Societatea pentru cercetări sociale și educație, Germania, expert extern al proiectului MHELM, a vorbit despre metodologia de evaluare a calității proiectului și aspectele cheie, pe care trebuie să le ia în considerare echipa proiectului.

Dr. David DAWSON a menționat că în cadrul proiectului sunt planificate și activități de diseminare sub formă de publicații în reviste științifice. Dumnealui a prezentat structura cercetării, menționând etapele acesteia, precum și faptul că un prim articol la subiectul dat a fost editat și se referă la rezultatele chestionării conducătorilor și managerilor IÎS din R. Moldova, care au stat la baza elaborării proiectului Erasmus+.

La finele sesiunii de instruire a fost făcută sinteza săptămânii și planificate activitățile ulterioare în proiect.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management aici

Distribuie acest articol