Conferința Internațională ModTech2020

23-27 Iunie, Iasi, Romania

În perioada 23-27 iunie 2020 s-a desfășurat ediția online a Conferinței Internaționale ModTech2020 „Modern Technologies in Industrial Engineering”, având ca organizator principal Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech Iași-România cu participarea a peste 180 de cercetători științifici din 24 de țări ale lumii și cu prezentarea a 165  de lucrări, a declarat dl. Prof.,dr.ing.ec. Dumitru NEDELCU, președintele Asociației și președintele conferinței. In acest moment Asociația ModTech numără peste 400 de membri și are 12 filiale în străinătate, inclusiv filiala de la Bălți-Republica Moldova, cu o activitate remarcabilă sub conducerea domnului prof. Pavel TOPALA, a mai declarat domnul prof. Dumitru NEDELCU.

Principalele obiective ale Conferinței Științifică Internaționale ModTech 2020 Tehnologii moderne în inginerie industrială vizează reunirea reprezentanților producătorilor de tehnologii ai diferitelor instituții de stat, universități, industrie, asociații profesionale, pentru a dezbate și a facilita schimbul de  experiențe în domenii importante dezbătute în cadrul Conferinței. Un alt obiectiv important al Conferinței Internaționale ModTech îl constituie oferirea oportunităților de conlucrare în rețea.

Co-organizatorii Conferinței Internaționale ModTech2020 au fost instituții și organizații cu experiență relevantă în domeniul tehnologiilor moderne în inginerie industrială, printre acestea numărându-se și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Astfel, instituțiile de prestigiu care au fost co-organizatori ai Conferinței ModTech2020 sunt:

 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România;
 • Societatea de Tehnologia Pulberilor, Japonia;
 • Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Sileziană de Tehnologie, Gliwice, Polonia;
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova;
 • Academia de Științe Tehnice din România, București, România:
 • Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova;
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România;
 • Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România;
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România;
 • Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România;
 • Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR).

Președintele Conferinței ModTech2020, domnul prof. Dumitru NEDELCU, a mulțumit Președintelui Consiliului științific al USARB, dr. hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ și membrilor catedrei de științe fizice și inginerești dr., conf. univ. Alexandr OJEGOV, dr., conf. univ. Vitalie BEȘLIU, dr., lect. univ. Arefa HÎRBU, asist. univ. Dorin GUZGAN și doctoranda Daniela RĂILEANU pentru implicarea în organizarea Conferinţei, având experiență de co-organizatori a mai multor ediții. Astfel, USARB a fost co-organizatoare a evenimentului științific nominalizat.

Conferința Științifică Internațională ModTech2020 „Modern Technologies in Industrial Engineering”, Iași, România, si-a ținut lucrările conform următoarelor secțiuni:

 1. Ingineria proceselor de fabricație: noi metode de fabricație; avansuri în procesele de fabricație netradițională; fabricare virtuală; metode și instrumente avansate pentru fabricarea integrată de calculator; noi aplicații industriale; fabricare inteligentă; eficiența energetică în fabricație;
 2. Progresele materialelor și tehnologiilor compuse: metale avansate, ceramică și polimeri; biomateriale; reciclarea materialelor;
 3. Caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice: caracterizare mecanică, structurală, fizică și geometrică; modelare și analiză probabilistică;
 4. Robotică și fabricație integrată de computer: roboți industriali, robotică inspirată biologic, robotică socială, robotică de divertisment;
 5. Transfer de tehnologie: studii de caz de gestionare a cunoștințelor; comunicarea cunoștințelor; portaluri de cunoștințe, inovare inginerească; informații de afaceri; modelarea și analiza proceselor de afaceri, planificarea proceselor și fluxul de lucru flexibil; securitate în procesul de afaceri;
 6. Micro- și nano-tehnologii: noi dezvoltări în procesele de scară micro / nano; fabricarea structurii și a materialelor Nano: folii Nano, bule nano, Nano-picături, lichide Nano.
 7. Inginerie maritimă și navigație: inginerie și tehnologii maritime, transport maritim și economie.

Domnul dr. hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ și domnul dr., conf. univ. Alexandr OJEGOV au fost nominalizați în calitate de președinți ai echipei de evaluare în secțiunile conferinței A+F și Poster Section. La secțiile A+F au fost prezentate 64 de lucrări, iar în secțiunea de postere – 46 de lucrări.

Echipa USARB a prezentat 4 rapoarte în cadrul secțiunii F a Conferinței. Cercetătorii științifici au fost menționați cu certificate de participare și diplome de onoare: locul I (Ojegov A.), II (Guzgan D.) și III (Răileanu D.) în secțiunea F.

În data de 27 inie 2020 a avut loc Adunarea Generală a Asociației Profesionale în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech iași-Romania, prezidată de domnul Profesor universitar, doctor, ing. Dumitru NEDELCU, în calitate de Președinte.  În cadrul ședinței s-au dezbătut un set de subiecte relevante, cum ar fi: activitățile din ultimul an, 2019: raportul privind publicația IJMMT, raportul despre rezultatele Conferinței Internaționale ModTech2019; planul de activități pentru perioada următoare. La punctul de diverse pe ordinea de zi au fost validate filialele ModTech din Grecia, Spania și Malaysia.

Administrația USARB adresează un mesaj de gratitudine și felicitări cordiale domnului Președinte al Consiliului științific al USARB, dr. hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ,  domnului dr., conf. univ. Alexandr OJEGOV, domnului dr., conf. univ. Vitalie BEȘLIU, dr., lect. univ. Arefa HÎRBU, domnului asist. univ. Dorin GUZGAN și doamnei doctorande Daniela RĂILEANU pentru performanțe deosebite și contribuție substanțială în organizarea Conferinței Internaționale ModTech 2020 în cadrul USARB!

Distribuie acest articol