Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  

Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor, 

consacrată celor 75 de ani de la fondarea

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

9 octombrie 2020

Programul Conferinței aici

În data de 9 octombrie 2020, în cadrul Lunarului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), consacrat aniversării a 75-a de la fondarea ei, îşi va ţine lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor.

Direcţii tematice:

 • Noi expectanţe și provocări în formarea universitară a competenţelor pentru prezent şi viitor;
 • Leadership și management în învățământul superior;
 • Managementul personalului și cultura organizațională în instituțiile de învățământ superior;
 • Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a instituțiilor de învățământ superior;
 • Universitatea antreprenorială:o nouă abordare a antreprenoriatului și inovației în mediul universitar;
 • Cultura și managementul calităţii în spaţiul universitar;
 • Relevanţa învățământului superior în contextul deficitului de forţă de muncă calificată și regândirii studiilor universitare pentru carieră;
 • Activitatea de cercetare, inovare și creație universitară;
 • Învățământ superior bazat pe cunoaștere, inovare, cercetare. Societatea cunoașterii, etica cercetării, specializările inteligente, proprietatea intelectuală;
 • Creşterea relevanţei cercetării prin parteneriate sustenabile, racordarea cercetării la sistemul european de valori;
 • Programe de susținere a specializărilor inteligente oferite de Comisia Europeană;
 • Bune practici de dezvoltare a competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • Practici de dezvoltare a competenţelor digitale/e-competenţelor;
 • Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor filologice;
 • Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor reale, economice şi ale mediului;
 • Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei şi artelor;
 • Formarea competenţelor în domeniul ştiinţelor juridice şi sociale.

Pot fi propuse şi alte teme care cadrează cu genericul Conferinţei.

Comunicările vor fi prezentate în limbile: română, franceză, engleză, germană rusă, ucraineană.

Programul Conferinţei va fi stabilit după înregistrarea comunicărilor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să completați până la 11 septembrie 2020 Fișa de înregistrare.

Articolele pentru publicare vor fi transmise până în data de 11 septembrie 2020 (variantă electronică) la Secția Știință a USARB (stiinta.usb@gmail.com)

Programul Conferinţei va fi publicat în timp util pe site-ul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (http://www.usarb.md).

Cerinţele faţă de redactarea textelor le puteţi găsi aici.

versiunea în limba engleză

 

 

 

 

Distribuie acest articol