Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100) în temeiul Regulamentului privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (p.v. nr. 11 din 14.05.2015) și Deciziei Senatului USARB din 23.09.2020 (p.v.nr.3) anunță concursul pentru suplinirea a 2 locuri vacante de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USARB.

Condiții de eligibilitate pentru candidați:

1._să dețină titlu științifico-didactic;

2. să confirme o experiență de cel puțin 5 ani în calitate de titular al USARB;

3. să nu dețină funcții de conducere;

4. să nu fie membru al Senatului;

5. să fie înaintați de către consiliile facultăților USARB;

6. să depună dosarul la Cancelaria USARB, conform următoarei structuri:

_a. recomandarea consiliului facultății;

_b. curriculum vitae;

_c. copia buletinului de identitate;

_d. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico- didactice;

_e. documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și de cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională și științifică;

_f. declarație pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Graficul desfășurării concursului:

23 septembrie – publicarea anunțului

24-30 septembrie – depunerea dosarelor la Cancelaria USARB, între orele 8.00-17.00

1 octombrie – anunțarea candidaților

2 octombrie – întâlnirea candidaților cu electorii (videoconferință Google Meet);

5 octombrie – desfășurarea alegerilor. 

 

Distribuie acest articol