Proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu USM, USARB și USC, cu sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția.

Marți, 22.09.2020, a avut loc deschiderea oficială a activității Centrului Didactic de Resurse în Educația Interculturală, creat prin Ordinul Rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți nr. 02-84 din 18.09.2020.

Centrul a fost inițiat și dotat în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu USM, USARB și USC, cu sprijinul Fundației pentru Copii Pestalozzi  din Elveția.

Tatiana Șova, conf. univ., dr., coordonator instituțional, a evidențiat activitățile de bază realizate în cadrul proiectului și rezultatele obținute.

Centrul este o structură care urmărește să fie un spațiu pentru dialog și colaborare între studenți și profesori pentru a realiza cele mai bune inițiative privind dezvoltarea personală și profesională în domeniul EIC, promovând dezvoltarea competenței interculturale și a celorlalte competențe-cheie, implicarea activă a studenților în activitățile de voluntariat în instituțiile educaționale, învățarea formală, nonformală și informală. 

Mesaje de felicitare au fost adresate de:

  • Olga Morozan, ofițer în educație, Republica Moldova, Fundația pentru Copii Pestalozzi;
  • Viorica Goraș-Postică, dr. hab., prof. univ., expert în cadrul proiectului;
  • Lidia Pădureac, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică;
  • Valentina Prițcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;
  • Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

Comunitatea academică USARB apreciază înalt suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția în dezvoltarea unui mediu educațional intercultural.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuie acest articol