UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2020

 

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2020-2021)

Turul II

Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2020-2021, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor 24 septembrie 2020 – 30 septembrie 2020 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

01 octombrie 2020

LOCURI VACANTE

Nrcrt Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător de doctorat Titlu proiect

Școală Doctorală Filologie

1. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Studii filologice Gheorghe Popa Aspecte pragmatice ale frazeologismelor românești

 

 

 

 

2. Literatură română Specialitatea 622.01 Studii filologice Bantoș Ana Autoficțiune și metaficțiune în literatura română contemporană
3. Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Studii filologice Sainenco Ala Gramatica în structurile verbal-asociative ale limbii române

 

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

Distribuie acest articol