Extras din procesul-verbal nr. 1

al şedinţei Comisiei electorale USARB din 05.10.2020

pentru alegerea a doi membri din rândul cadrelor didactice titulare USARB

în Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională

ORDINEA DE ZI:

Rezultatele votării pentru alegerea în calitate de membru al Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională

Conform numărului de voturi obţinute, în temeiul pct.36 din Regulamentul privind Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat prin Hotărârea Senatului USARB din 14.05.2020 (p.v. nr.11), a considera aleși în calitate de membri ai Consiliului de Dezvoltare Strategică Insituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USARB următorii candidați:

  1. MORARI Marina, conf.univ., dr.
  2. BOIȘTEANU Eduard, prof.univ.,dr.hab.
Președintele

Comisiei electorale USARB

 

Ina ODINOKAIA,

conf.univ.,dr.

Secretarul

Comisiei electorale USARB

 

Diana VRABIE,

conf.univ.,dr.

_

Membrii Comisiei Electorale USARB

Veaceslav DOLGOV,

conf. univ., dr.

 
Veronica GARBUZ,

lect. univ., dr.

 
Maria CORCEVOI,

lect. univ., dr.

 
Eugenia FOCA,

asist. univ.

 
Anatolie FAIGHER,

conf. univ., dr.

 
Olga JACOTĂ-DRAGAN,

asist. univ.

 
Roxana MUNTEANU,

studentă

 
Elena GOROBEȚ,

studentă

 

 

Distribuie acest articol