Internaționalizarea USARB prin mobilități susținute de programul Erasmus+

În data de 5 octombrie 2020, a avut loc evenimentul ,,La o ceașca de cafea cu aromă de Erasmus+! Servește experiența de internaționalizare împreună cu noi!”, dedicat sporirii proceselor de internaționalizare  ale USARB prin mobilități academice. Evenimentul s-a produs online, aplicația Google Meet, cu participarea a circa 85 persoane.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a menționat că mobilitatea şi internaţionalizarea învăţământului superior reprezintă aspecte cheie ale procesului Bologna, iar mobilitatea personalului și a studenților constituie o parte integrantă a acestuia. Mobilităţile academice îşi propun să ajute participanţii să însuşească competenţe cheie, să îi sprijine în dezvoltarea lor profesională şi să îşi adâncească înţelegerea altor culturi, consolidând cooperarea în învățământul superior pe sectoarele de educație și cercetare.

Grație proiectelor aplicate și obținerii finanțării acestora în anul universitar 2019-2020, studenții USARB au realizat 12 mobilități spre universități din țările de program (UE), inclusiv 10 de studenți de la ciclul I, studii superioare de licență, 2 studenți de la ciclul II, studii superioare de masterat. Mobilitățile au fost realizate în 4 țări, inclusiv 6 universități, după cum urmează: Spania-7 studenți (Universitatea din Almeria-2, Universitatea din Coruna-3, Universitatea din Cordoba-2), Norvegia-2 studenți (Universitatea din Volda-2), Letonia-2 studenți (Universitatea din Turiba-2), Estonia-1 student (Colegiul Narva, Universitatea din Tartu-1), iar personalul didactic al USARB a realizat 3 mobilități spre universități din țările de program (UE), inclusiv 2 mobilități de predare și 1 mobilitate de formare. Mobilitățile au fost realizate în 2 țări, inclusiv 2 universități, după cum urmează: Spania-2 persoane (Universitatea din Coruna-2), Letonia-1 persoană (Universitatea din Turiba-1), după cum urmează:

Semestrul de toamnă


Nr. d/o
NUME, Prenume Facultatea/

Departamentul

Universitatea gazdă Perioada mobilității
Ciclul I
 1.        GROSU Adriana Litere Universitatea Almeria, Spania 10.09.2019-04.02.2020
 2.        MAICAN Daniela Litere Universitatea Turiba, Letonia 26.08.2019- 31.12.2019
 3.        CEBAN Anastasia Litere Universitatea Turiba, Letonia 26.08.2019- 31.12.2019
Personal (predare)
 4.        NEGARA Corina Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea A Coruna, Spania 25.11.2019-30.11.2019
Personal (formare)
 5.        GOREA Adela Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea A Coruna, Spania 25.11.2019-30.11.2019

Semestrul de primăvară


Nr. d/o
NUME, Prenume Facultatea/

Departamentul

Universitatea gazdă Perioada mobilității
Ciclul I
 1.        SAICO Ecaterina Litere Universitatea din Volda, Norvegia 05.01.2020- 05.06.2020
 2.        GUTUL Alexandr Litere Universitatea din Volda, Norvegia 05.01.2020- 05.06.2020
 3.        MISCEAC Anastasia Litere Universitatea Almeria, Spania 04.02.2020 – 16.06.2020
 4.        MAIDACENCO Anastasia Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 5.        VOROTNA Andriana Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 6.        CRETU Cristina Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 7.        DIACOV Dmitri Litere Colegiul Narva, Universitatea Tartu, Estonia 10.02.2020 – 28.06.2020
Ciclul II
 8.        PASCAL Pavel Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea din Cordoba, Spania 03.02.2020- 02.07.2020
 9.        CABAC Ion Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea din Cordoba, Spania 03.02.2020- 02.07.2020
Personal (predare)
 10.    MASCALIUC Victoria Litere Universitatea Turiba, Letonia 10.02.2020- 15.02.2020

Studenții USARB au prezentat frumoase și multiple experiențe trăite în Universitățile gazdă, dar și impresii personale cu privire la impactul mobilității asupra creșterii personale și profesionale:

  • Adriana GROSU, Universitatea Almeria, Spania;
  • Daniela MAICAN, Universitatea Turiba, Letonia;
  • Anastasia CEBAN, Universitatea Turiba, Letonia;
  • Ecaterina SAICO, Universitatea din Volda, Norvegia;
  • Alexandr GUTUL, Universitatea din Volda, Norvegia;
  • Anastasia MISCEAC, Universitatea Almeria, Spania.

Experiențele elucidate de studenți au fost interesante și motivante. La fel de captivante au fost și prezentările cadrelor didactice universitare, doamnelor dr. Victoria MASCALIUC, dr. Corina NEGARA și Adela GOREA, care au scos în evidență experiențele de predare și formare în universitățile din UE.

În cadrul evenimentului s-au abordat și experiențele deținute în raport cu criza pandemică, studenții manifestând deschidere în prezentarea trăirilor personale.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a mulțumit beneficiarilor de burse Erasmus+ pentru elucidarea experiențelor, buna promovare a imaginii USARB, dedicație și inspirație, menționând ca în 30 de ani de mobilitate prin programul Erasmus s-au creat mii de rețele de încredere care le-au permis studenților și cadrelor științifico-didactice să studieze, să se formeze sau să țină cursuri în străinătate. Aceștia pot acum să traverseze liber frontierele și să se familiarizeze cu alte puncte de vedere și perspective, să facă schimb de idei și de experiență, să împărtășească valori și să demareze proiecte comune. Orizonturi mai largi, o înțelegere comună mai bună și mai multe competențe și posibilități – sunt elementele care definesc generația Erasmus+.

Erasmus+ este programul Comisiei Europene dezvoltat în scopul susținerii educației și formării profesionale, tineretului și sportului. Obiectivele principale ale programului ERASMUS+ sunt dezvoltarea abilităților profesionale, creșterea oportunităților oferite tinerilor și stimularea performanței academice prin intermediul mobilităților internaționale.

 

 

Distribuie acest articol