Conferința Ştiinţifică a  studenților INTERUNIVERSITARIA,  Ediţia a XVI-a

În data de 8 octombrie 2020, și-a ținut lucrările Conferința Ştiinţifică a  studenților INTERUNIVERSITARIA,  Ediţia a XVI-a, organizată, în acest an, online (videoconferință, aplicația Google Meet).

Sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței Ştiinţifice a Studenţilor INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVI-a, a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr.,  conf. univ., iar Veronica GUȘAN, Preşedintele Autoguvernanței studenţești a USARB a adresat participanților un mesaj de salut.

Comunicările în plen au fost susținute de către:

  • ​Beatricie COLIBĂ, Facultatea de Litere, anul III, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu, șt. – conf. univ., dr. Nicolae LEAHU;
  • Felipa VALENTI, Facultatea de Drept și Științe Sociale, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Rolul echipelor multidisciplinare în asistența femeilor-victime ale violenței domestice, șt. – dr., conf. univ. Valentina PRIȚCAN.

​​ Sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței Ştiinţifice a Studenţilor INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVI-a, finalizat cu Lansarea volumului INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a.

Lucrările Conferinței Ştiinţifice a Studenţilor INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVI-a, au continuat în Secţiuni și ateliere, aria de interes științific a acestora fiind una diversă.

Studenții, moderatori ai atelierelor Conferinței Ştiinţifice a Studenţilor INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVI-a, au prezentat rezumatul comunicărilor și au adus mesaje de gratitudine Comitetului Organizatoric:

Preşedinte al Comitetului de organizare:

  • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale

Membri:

  • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere
  • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului
  • Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
  • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
  • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință
  • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință
  • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

Felicitări studenților și coordonatorilor științifici pentru prestației științifică deosebită. Programul conferinței poate fi vizualizat aici.

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol