Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor

În data de 9 octombrie 2020, și-a ținut lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor, consacrată celor 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, organizată online (videoconferință, aplicația Google Meet), cu circa 240 participanți.

Sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței Ştiinţifice Internaţionale  Relevanţa şi calitatea formării  universitare: competenţe pentru prezent şi viitor, a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr.,  conf. univ.

Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării a adresat un mesaj de felicitare corpului didactico-științific și studenților Universității. „Rămân la credinţa că o universitate aflată în dezvoltare științifică, cum este USARB, trebuie să păstreze tradiția universitară și să se manifeste activ într-o comunitate care trece prin schimbări continue. Pe de altă parte, prin cercetare-dezvoltare şi inovare, mediul academic trebuie să-și canalizeze resursele pentru a găsi răspunsuri la nevoile şi la problemele comunității mai largi din care face parte”, a declarat Ministrul.

Mesaje de felicitare și apreciere a USARB au rostit Mioara GRIGORESCU, Consul al României la Bălţi, Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimar de Bălți.

Comunicările în plen au fost susținute de către:

 • Natalia GAȘIȚOI,, conf. univ., Pregătirea viitorilor profesori pentru predarea elementelor de probabilitate;
 • Lucia CEPRAGA,, conf. univ., Academia de Studii Economice din Moldova, Elena GOGOI, lect. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei, PBL – factor de succes în dezvoltarea Generației Z:
 • Valentina PRIŢCAN, , conf. univ., Cultura organizațională și sistemul de valori în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

​​ Lucrările Conferinței au continuat în Secţiuni/ateliere, iar în cadrul sesiunii de închidere a lucrărilor Conferinței s-a făcut sumarul activităților realizate, s-a prezentat rezumatul comunicărilor. Participanții la Conferință au enunțat mesaje de gratitudine Comitetului Organizatoric:

Președintele comitetului de organizare

 • Valentina PRIȚCAN,, conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Membri:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., Facultatea de Litere
 • Ina CIOBANU,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului
 • Lora CIOBANU,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
 • Vitalie RUSU,, conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință
 • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință
 • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

Administrația USARB a felicitat participanții la Conferință, menționând prestația științifică deosebită, a mulțumit moderatorilor și organizatorilor.

Programul conferinței poate fi vizualizat aici.

Distribuie acest articol