Școli de vară internaționale – 2020

În data de 6 octombrie 2020, a avut loc evenimentul ,, Școlile de vară 2020 – un bun prilej de internaționalizare a USARB prin transfer de cunoștințe și bune practici”, dedicat sporirii proceselor de internaționalizare ale USARB. Evenimentul s-a produs online, aplicația Google Meet.

Obiectivele punctate în Strategia de internaționalizare ale USARB au fost realizate și prin participarea studenților și cadrelor didactice a USARB în cadrul Școlilor de vară internaționale, anul universitar 2019-2020:

  • Școala Internațională de Vară 2020, Universitatea din Coruna, Spania. Doamna Viorica Condrat,  dr., lect. univ., la Catedra de filologie engleză și germană a USARB, a fost implicată în organizarea Școlii Internaționale de Vară, asigurând predarea online a cursului ,,Advanced Business English” pentru 25 de studenți din Italia, Spania, Columbia. Astfel, în premieră, USARB a fost implicată în predarea cursurilor în cadrul Școlii Internaționale de Varăa Universității din Coruna, Spania.

https://media.usarb.md/2020/08/12/scoala-internationala-de-vara-2020-universitatea-din-coruna-spania/

  • Școala de vară online COMPASS, organizată în cadrul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în învățământul superior, la care au participat Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Științe ale educației; Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației; Tatiana PANCO, asist. univ., Catedra de Științe ale educației; Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană. Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., a prezentat specificul proiectului ,,Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”, nr. de referință -597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, modul cum s-a organizat Școala de vară online COMPASS, subiectele abordate, impresiile și competențele achiziționate, iar Aurelia BEȚIVU, asist. univ., Catedra de Științe ale educației și Oxana STANȚIERU, asist. univ., Catedra de filologie engleză și germană, au adus exemple concrete despre modul de dezvoltare a cursurilor de învățare continua cu suportul facilitatorilor Școlii de vară.

https://usarb.md/evenimente-si-noutati-compass/

  • Școala de Vară organizata în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea calității activității didactice prin perfecționarea în domeniul științelor juridice a cadrelor didactice de la facultățile fără profil juridic din universitatea „AL. I. CUZA” Iași (UAIC)” – PERFECT- JURID-UAIC– CNFIS-FDI-2020-0520, perioada 6 -12 IULIE 2020, la care au participat: Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., Ina Ciobanu dr., conf. univ., Carolina Tcaci, dr., conf. univ., Alla Trusevici, dr., conf. univ., Octavian Cozniuc, dr., conf. univ., Irina Movilă, dr. hab., conf. univ., Nelli Amarfii-Railean, dr., conf. univ.,  Natalia Branașco, dr., conf. univ., Alina Suslenco, dr., conf. univ., Elena Varzari, asist. univ., Lilia Chiseliov, asist. univ., Svetlana Melnic, asist. univ., Diana Stratuță, asist. univ. Doamna Ina Ciobanu dr., conf. univ., a prezentat specificul Școlii de vară, subiectele abordate, impresiile și competențele achiziționate.

Evenimentul a permis diseminarea bunelor practici achiziționate și a vizat buna participare a angajaților USARB în școli internaționale de vară.

Distribuie acest articol