Diplome de Onoare cu ocazia celei de-a X-a ediție a Zilei Științei

În data de 10 noiembrie 2020, Moldova a sărbătorit cea de-a X-a ediție a Zilei Științei. În condiții pandemice, evenimentul a avut loc online, iar în cadrul acestuia, instituţiile de cercetare din ţară au prezentat cele mai noi proiecte de cercetare şi realizările lor. Totodată, cu acest prilej a fost decernată Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, precum și Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Cea de-a X-a ediţie a Zilei Ştiinţei este un omagiu adus cercetătorilor şi se promovează sub genericul „Eroii noştri – Oamenii de Ştiinţă”. Evenimentul a avut ca scop creşterea interesului populaţiei de toate vârstele faţă de cercetările şi descoperirile ştiinţifice.

În acest context, doamnei Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitate didactică, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, i-a fost decernată Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase şi a contribuţiei substanţiale la dezvoltarea ştiinţei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării şi inovării, precum şi cu ocazia Zilei Ştiinţei.

Totodată, doamnei doctor Angela COŞCIUG, conferenţiar universitar, doctor în filologie, i-a fost decernată Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase şi contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei şi promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării şi inovării, precum şi cu ocazia Zilei Ştiinţei.

Sincere felicitări, inspirație și noi performanțe în activitatea de cercetare științifică, stimate Doamne- cercetători!

Ziua Științei în Republica Moldova a fost instituită prin hotărâre de guvern, fiind marcată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO.

Distribuie acest articol