În data de 16.11.2020, în cadrul Facultății de drept și științe sociale, s-a desfășurat Seminarul de totalizarePracticii de specialitate al studenților ciclului I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvență redusă,  specialitatea Asistenţă socială, grupa academică AS41R, seminarul de totalizare a avut loc în formatul Videoconferinței – aplicația GoogleMeet.

Studenții au avut posibilitatea să prezinte colegilor, metodiștilor și mentorilor de la instituțiile unde au realizat stagiul de practică, rezultatele obținute, cunoștințele empirice dobândite și abilitățile profesionale accumulate. Stagiul de practică a fost realizat  în perioada 21.09.2020 – 06.11.2020 în instituții de profil, printre care: Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei – or. Drochia, or. Fălești;  Asociația Obștească „Demos” r-nul Edineț; Centrul Multifuncțional de Asistență Socială „Nufărul Alb”, s. Glinjeni, r-nul Fălești; Centrul de plasament temporar a copiilor în situație de risc ”Drumul spre casă”, or. Bălți; Primăria s. Napadova, r-nul Florești, ș.a.

La evaluarea și monitorizarea procesului de raportare au fost prezenți studenții secției învăţământ cu frecvență redusă, metodiștii coordonatori, cât și coordonatorul practicii pe universitate domnul Andrei Rotaru.

 

Distribuie acest articol