ReSTART: Oportunități academice pentru studenții și masteranzii specialităților economice

În perioada 9-13 noiembrie, 2020, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA,  la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  studenții și masteranzii specialităților economice  au beneficiat de o serie  de lecții în domeniul Metodelor contemporane de analiză a afacerilor și metodelor eficiente de sporire a productivității muncii în entitățile economice și motivare a angajaților.

Lecțiile publice au fost promovate cu ajutorul tehnologiilor informaționale moderne, au fost interactive și orientate către dezvoltarea abilităților antreprenoriale creative, gândirii critice și comunicării interculturale eficiente.

Participanții la sesiunile de predare au fost instruiți și ghidați de profesori invitați de la Universitățile și Instituțiile Europene partenere ale  proiectului:

Sen. assist. Prof. Svilen KUNEV, PhD

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Analysis of Factors for Improving

the Labour Productivity of Employees in Business Enterprises

Liliana LUPUȘOR

Agence Universitaire de la Francophonie

Best Business Analysis Techniques

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

ReSTART: Perform teaching and learning activities to educate students to experience entrepreneurship

Between November 9-13, 2020, within the RESTART Project (no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, at the Faculty of Real, Economic and Environmental Sciences of the State University “Alecu Russo” from Bălți, students and masters of economics benefited from a series of lessons. The discussed topics covered the field of Contemporary Business Analysis Methods and Efficient methods for labor productivity growth in business and employees’ motivation.

The public lessons were promoted using the modern information technologies, were interactive and oriented towards the development of creative entrepreneurial skills, critical thinking and effective intercultural communication.

The participants were trained and guided by the invited professors from the Universities and European Institutions partners in the project:

Sen. assist. Prof. Svilen KUNEV, PhD

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Analysis of Factors for Improving

the Labour Productivity of Employees in Business Enterprises

Liliana LUPUȘOR

Agence Universitaire de la Francophonie

Best Business Analysis Techniques

More details about the project and other planned activities are on the project web page: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol