O nouă săptămână de training online in cadrul proiectului MHELM

În perioada 17-26 noiembrie 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM a fost organizat și promovat un atelier de instruire în format de videoconferință/online.

Sesiunile virtuale promovate timp de o săptămână au demarat cu prezentarea de către doamna Larisa BUGAIAN, manager de proiect, a obiectivelor training-ului, specificarea modului în care s-a lucrat pentru definitivarea Suportului de curs și metodologiei de predare a programului de formare „Leadership si management” pentru conducătorii si managerii din instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „Leadership și Management”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

Pe parcursul celor 5 zile de training, colaboratorii Universităților din Moldova, responsabili de elaborarea programului nominalizat și beneficiari ai proiectului MHELM, au fost instruiți și ghidați de reprezentanții Universităților din UE:

 • David DAWSON, coordonator instituțional, Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie;
 • Alice BUZDUGAN, coordonator instituțional, Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania;
 • Alexander KRAUSS, Institutul de studii sociale (ISOB) din Regensburg, Germania;
 • Liliana ROGOZEA, coordonator instituțional, Universitatea Transilvania din Braşov, România.

Experții au facilitat sesiuni de instruire cu următoarele subiecte:

 • Cadrul competenţelor şi abilităţilor de management şi leadership în învăţământul superior;
 • Imunitatea la schimbare şi gestionarea acesteia;
 • Implementarea proiectelor de grup cu impact naţional;
 • Metodele de coaching pentru formarea liderilor;
 • Evaluarea cu impact.

Reprezentanții Universităților din Moldova au prezentat conținuturile programului de formare „Leadership si management” și metodologia de predare, conform următoarelor module:

 • Modul I. Leadership și management  în IÎS a fost prezentat de către Angela NICULIȚĂ, USM (lider de Modul), Otilia DANDARA, USM, Dionisie BOAGHIE, UASM, Tatiana GAUGAȘ, ASEM şi Tatiana ŞOVA, USARB. Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.
 • Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS a fost prezentat de către Daniela POJAR, UTM (lider de Modul), Tatiana NOVAC, USMF, Valentina PRIȚCAN, USARB, Irina TODOS, USC, Grigore Baltag, UASM şi Mihaela BALMUȘ-ANDONE, USM. Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.
 • Modul III. Managementul resurselor a fost prezentat de către Larisa BUGAIAN, UTM (lider de Modul), Victoria CRAVEȚ, USMF, Angela SOLCAN, ASEM şi Cornelia CRUCERESCU, UTM. Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competențelor teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS.  
 • Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS a fost prezentat de către Ala COTELNIC, ASEM (lider de Modul), Liudmila ROȘCA SADURSCHI, USC, Maria HAMURARU, USM, Evelina GHERGHELEGIU, USMF şi Rafael CILOCI, UTM. Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei MHELM, USARB:

 • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, coordonator instituțional al proiectului MHELM;
 • Natalia GAŞIŢOI, Rectorul USARB, dr., conf. univ.;
 • Lidia PĂDUREAC, prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică, dr., conf. univ.;
 • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Catedra de Științe ale Educației.

În rezultatul prezentărilor, echipele de dezvoltare a programului „Leadership și Management” au discutat despre completarea setului de metode active de predare-învățare-evaluare cu instrumente de predare online. La finele sesiunii de instruire a fost făcută sinteza săptămânii și planificate activitățile ulterioare în proiect.

Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+  pot fi găsite pe:

– pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

– pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

– pagina de facebook a proiectului MHELM: MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

Distribuie acest articol