Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Natalia GAŞIŢOI, Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, dr., conf. univ. și Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului MHELM au avut o întrevedere cu Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), coordonator al proiectului MHELM, și Daniela POJAR, șef al Departamentului Managementul resurselor, UTM, aflate în vizită de lucru la USARB în perioada 9-10 noiembrie 2020, conform planului de lucru al proiectului MHELM. Reuniunea partenerilor a fost axată pe  definitivarea și semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului universitar MHELM”.

În data de 10 noiembrie 2020 a fost semnat Acordului de constituire a „Consorțiului universitar MHELM”. În calitate de parteneri, în temeiul art. 184, alin. (2) al Codului Civil al RM, art. 3, 84 și 104 ale Codului Educației al R.Moldova, precum și în temeiul Cărților universităților partenere ale Consorțiului, s-a decis înființarea „Consorțiului Universitar MHELM” prin încheierea prezentului acord de parteneriat – act constitutiv al „consorțiului universitar MHELM”.

Scopul constituirii Consorțiului îl reprezintă colaborarea universităților partenere în scopul autorizării provizorii a programului de formare profesională Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova (în continuare – Program), precum și implementarea ulterioară a Programului. 

Consorțiul este condus de către Consiliul de Administrație format din 7 membri, reprezentanți ai Partenerilor, coordonatori instituționali ai proiectului MHELM 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM), finanțat de programul Erasmus+.

Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management” – MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+  pot fi găsite pe:

– pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

– pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

– pagina de facebook a proiectului MHELM: MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

Distribuie acest articol