RESTART: CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI

În perioada 10-11 decembrie 2020, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, va avea loc a treia iterație a Conculrsului planurilor de afaceri. Evenimentul va fi găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți va fi reprezentată de  studenții Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului: MACARIUC Iulia și POTLOG Grigore.

Le dorim și de această dată mult succes și inspirație studenților noștri!

 

RESTART: BUSINESS PLAN COMPETITION EVENT

Between 10-11th of December 2020, within the RESTART Project (no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, the third iteration of the Business Plan Competition will take place. The event will be hosted by the Academy of Economic Studies of Moldova. Alecu Russo Balti  State University will be represented by students of the Faculty of Real, Economic and Environmental Sciences: MACARIUC Iulia and POTLOG Grigore.

We wish success and inspiration to our students!

Distribuie acest articol