Decernarea premiilor Senatului USARB, 2020

În cadrul ședinței solemne a Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți din 23  decembrie 2020, au fost decernate premiile Senatului USARB pentru anul 2020 la următoarele categorii:

a) Pentru lucrările ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, publicate în anul 2019 se decernează Premiile Senatului USARB 2020, după cum urmează:

Lucrarea anului la categoria Manuale, Premiul I:

 • Nona Deinego, Valeriu Cabac și Diana Moglan, autori, pentru lucrarea Основы программирования. Фундаментальный курс. Обработка статических структур данных, editată la Tipografia din Bălți, 2019, 221 pag.

Lucrarea anului la categoria Lucrări științifice cu caracter informativ, Premiul I:

 • Oxana Chira și Aurelia Codreanu, autori, pentru lucrarea Dicționar român-german de frazeologisme somatice, editată la Beau Bassin 71504, Mauritius, AV Akademikerverlag, 2019, Internațional book Market Service Ltd, 123 pag.;
 • Anatol Moraru, autor pentru lucrarea Scurtmetraj fără final, editată la Univers Educațional (Tipografia Centrală), Chișinău, 2019, 272 pag.

b) Pentru rezultate semnificative în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi cu ocazia obţinerii gradului ştiinţific de doctor în științe în anul 2020 se premiază:

 • Valeriu Parnovel, dr. în filosofie, lect. univ. la Catedra de științe socioumane și asistență socială;
 • Lidia Popov, dr. în științe ale educației, lect. univ. la Catedra de matematică și informatică;
 • Natalia Pînzaru, dr. în științe inginerești, lect. univ. la Catedra de științe fizice și inginerești;
 • Angela Bejan, în științe ale educației, lect. univ. la Catedra de științe ale educației.

c) Pentru coordonarea tezelor de doctorat ale colaboratorilor USARB, cărora în anul 2020 li s-a conferit titlul științific de doctor în științe se premiază:

 • Ion Gagim, dr. hab., prof. univ. la Catedra de arte și educație artistică;
 • Pavel Topală, dr. hab., prof. univ. la Catedra de științe fizice și inginerești.

d) Pentru devotament și angajament față de sarcinile din afara fișei de post se premiază:

 • Elena Sirota, dr., conf. univ. la Catedra de slavistică, pentru redactarea articolelor științifice, prezentate în limba rusă la manifestările științifice;
 • Silvia Ciobanu, șef Serviciu Marketing și Activitate editorială, pentru design-ul materialelor manifestărilor științifice.

Administrația Universității,  comunitatea academică și studenții USARB aduc felicitări premianților din acest an! La mai mult și la mai mare!

Distribuie acest articol