Prima reuniune de monitorizare a proiectului MHELM

În data de 9 decembrie 2020, a avut loc prima reuniune virtuală de monitorizare a proiectului Erasmus+ ,,Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM organizată și promovată de Oficiul național Erasmus+, împreună cu echipa de implementare a acestuia.

Ședința virtuală a fost gestionată de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Echipei ERASMUS+. Oficiul național Erasmus+ a fost reprezentat la ședință și de către Cristina GHERMAN, administrator și Olga GHILCA, ofițer pentru comunicare.

La ședința de monitorizare au participat reprezentanții universităților partenere, precum şi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Echipa proiectului MHELM reunește 7 universități din Moldova, dar și instituții din Germania, Marea Britanie și România. MHELM este un proiect structural, consorțiul căruia este coordonat de UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei.

Ședința virtuală a demarat cu alocuțiunea domnului Viorel BOSTAN, rector UTM, care a salutat audiența și a remarcat contribuția și relevanța proiectului pentru instruirea cadrelor manageriale din cadrul IÎS.

Partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate timp de un an de gestionare a proiectului, apreciind efortul echipei managerilor de proiect și a liderilor de pachete de lucru.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei MHELM, USARB:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, coordonator instituțional al proiectului MHELM;
  • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef Catedra de Științe ale Educației.

Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a prezentat specificul implicării Universității în implementarea proiectului, contribuția și rezultatele obținute de USARB în perioada noiembrie 2019 – noiembrie 2020.

Larisa BUGAIAN, coordonatorul proiectului, a prezentat sumarul activităților realizate de consorțiu, reiterând provocările anului 2020 şi acțiunile realizate pentru a le depăși, menționând realizarea tuturor activităților planificate: realizarea vizitelor de studii, elaborarea structurii și conținuturilor programului de studii „Leadership şi Management”, inițierea procedurii de autorizare a programului de studii, demararea proceselor de achiziționare a echipamentului, realizarea activităților de diseminare și a celor de management al proiectului.

MHELM este un proiect finanțat de programul European Erasmus+, de consolidare a capacităților în învățământul superior, cu obiectivul de bază axat pe fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+  pot fi găsite pe:

– pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

– pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

– pagina de facebook a proiectului MHELM:- 

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management aici

Distribuie acest articol