Reuniunea de lansare a proiectului CONNECT

În perioada 2-3 martie 2021, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a participat la reuniunea de lansare a proiectului CONNECT – ,,Connecting universities-industry through
smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”/,,Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, număr de referinţă 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, din cadrul programului european Erasmus+, organizată în format online.

Coordonatorul instituțional al proiectului CONNECT Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., împreună cu echipa de implementare a proiectului din USARB si reprezentanți ai tuturor  instituțiilor din consorțiu au participat la ședința de lansare a proiectului.

Elena SIMCIUC, coordonatoarea proiectului, le-a mulțumit partenerilor pentru aderare și asumarea obiectivului major al proiectului, specificând că proiectul CONNECT a fost aplicat în 2020, la concursul de proiecte al Programului Erasmus+.

Durata proiectului: 15.01.2021 – 14.01.2024

Buget total: 932.798,00 €

Coordonatorii Naționali ai Oficiilor Erasmus+ din Moldova, Georgia și Armenia au subliniat importanța și necesitatea consolidării  relațiilor  universitate-industrie și dezvoltarea relațiilor între mediul academic și mediul de afaceri în țările parteneriatului estic.

Elena SIMCIUC, coordonatoarea proiectului CONNECT, a prezentat obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul general: Consolidarea legăturii dintre universitate și industrie, bazată pe abordare antreprenorială inteligentă (personalizată), în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului estic, îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități, etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă.

Obiective specifice:

 • OS1: Creșterea capacității de predare și învățare a universităților din Moldova, Armenia, Georgia, prin transferul celor mai bune practici ale țărilor de program în domeniul antreprenoriatului, digitalului, comunicării și educației artistice / autoexprimare (PL2)
 • OS2: Încurajarea infrastructurii de huburi co-creative care sprijină studenții ce generează, dezvoltă și comercializează propriile idei inovatoare prin antreprenoriat și/ sau inovație deschisă în cele trei țări ale parteneriatului estic (PL3)
 • OS3: Îmbunătățirea culturii antreprenoriale a studenților, abilitățile și mentalitățile viitoarelor întreprinderi, sprijinirea companiilor recent încorporate în mediul universitar (PL4 / 4.1-4.4);
 • OS4: Introducerea și implementarea de noi și inovatoare forme de interconectare a sistemelor universitate-întreprindere prin activități comune (PL4 / 4.5);
 • OS5: Îmbunătățirea implicării studenților care nu intră automat în contact cu studiile antreprenoriale, își îmbunătățesc învățarea bazată pe probleme, abilitățile antreprenoriale, comportamentele, mentalitățile prin abordarea interdisciplinară, prin revizuirea programelor și prin evenimente de diseminare (PL3 / 3.3 și PL4 / 4.4, PL5)

Au fost prezentați partenerii proiectului CONNECT, iar coordnatorii instituționali ai proiectului au prezentat propriile instituții:

Coordonator: Universitatea de Stat din Moldova

Parteneri din UE:

 • Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, România;
 • Universitatea de Business, Arte și Tehnologie „RISEBA” din Riga, Letonia;
 • Anthology Mgmt. LLC, Grecia
 • Universitatea de Tehnologie din Lappeenranta, Finlanda

Moldova:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Academia de Teatru, Muzică si Arte Plastice;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universitatea de Stat „Alecu Ruso” din Bălți;
 • ONG „Impuls”.

Armenia:

 • Universitatea de Statde Limbi și Științe Sociale „ Brusov” din Erevan;
 • Universitatea de Stat din Vanadzor;
 • ONG ,,Creativity”.

Georgia:

 • Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi;
 • Universitatea de Stat de Teatru și Film „Shota Rustaveli” din

Reprezentanții Consorțiului CONNECT au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului:

 • obiectivele proiectului CONNECT;
 • rezultatele scontate;
 • conținutul pachetelor de lucru și a livrabilelor de proiect;
 • structurile de management ale proiectului;
 • strategia de comunicare în cadrul proiectului;
 • strategia de diseminare în cadrul proiectului;
 • planul de lucru pe pachetul de control al calității;
 • gestionarea bugetului proiectului CONNECT etc

Proiectul CONNECT este implementat cu suportul Uniunii Europene prin intermediul programului Erasmus+.

Distribuie acest articol