Apariție editorială de excepție – „Eugen Doga: perspectiva inversă”, autor Ion GAGIM, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Recent, la București, a apărut cartea „Eugen Doga: perspectiva inversă”, semnată de Ion Gagim, Maestru în Artă, profesor universitar, dr. hab. la catedra de Arte și educație artistică, facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Noua apariție are ca subiect muzica Maestrului Eugen Doga, mesajele pe care le conțin creațiile sale prin sonoritățile pe care le-a turnat compozitorul în partitură și care cuceresc inimile ascultătorilor prin vraja lor. De aceea, cartea se adresează cititorului nu doar ca „cititor”, ci și ca „ascultător” al creațiilor compozitorului. În acest scop, autorul cărții vine cu prezentarea și comentariile unui șir de lucrări, în intenția de a înlesni perceperea și înțelegerea lor aprofundată.

Volumul a apărut în colecția „Basarabica”, pentru difuzare în special în dreapta Prutului, unde nu au fost publicate până în prezent cărți despre marele compozitor, în scopul de a lărgi cunoașterea operei sale.

Link: aici

Marina Morari, conf. univ., dr., șef catedră AEA

23 martie 2021

Distribuie acest articol