Faceți din stres un prieten și din sănătate o prioritate!
În data de 7 aprilie 2021, și-a desfășurat lucrările Colocviul științific ,,Stres, sănătate psihică și stil de viață”, organizat în cadrul Zilelor sănătății la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, ediția a XII-a.
Acest eveniment ştiinţific a fost organizat de către Catedra de psihologie, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Personală a Studenților, Laboratorul de Stres Control, Autoguvernarea Studenților, Centrul de ghidare în carieră și Relații cu piața muncii.
Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice : Stresul: Prieten sau inamic?; Sănătate psihică și stil de viață.
Colocviul științific este inclus în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2021.
Lucrările colocviului s-au desfășurat On-line: platforma Google Meet.
Conform datelor prezentate de Platforma Google-Meet, la Colocviu științific au participat 150 de persoane.
Ne exprimam profunda recunoștință dnei Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, dnei Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru susținere și încurajare.
Preşedintele Comitetului organizatoric : Daniela CAZACU, doctor în psihologie, lector universitar.
Distribuie acest articol