Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIAEdiţia a XVII-a

În data de 23 aprilie 2021, secția Știință a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în colaborare cu facultățile instituției, a organizat Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a.

Mai mult de 200 de studenți din USARB și alte 10 IÎS din Republica Moldova și România au prezentat rezultatele activității de cercetare.

 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România;
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 • Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău;
 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 • Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Institutul de Fizică Aplicată, Chișinău.

Sesiunea de deschidere solemnă a Conferinței a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector;
 • Veronica GUȘAN, Preşedintele Autoguvernanței studenţești USARB;
 • Gabriela Corina ȘANTA (CAMPEAN), Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România;
 • Irina BAHTIN, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău;
 • Alina SIMONOV, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău;
 • Diana CEPRAGA, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 • Daniela GALAȚANU, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).

Comunicările în plen au fost susținute de către:

 • Veronica GUȘAN, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, anul III, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Istorismul în predarea elementelor de teorie a probabilităților în clasele liceale, coord. șt. – dr., conf. univ. Natalia GAȘIȚOI;
 • Mihaela PETROV, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Formarea cadrelor didactice pentru asigurarea calității procesului educațional la distanță, coord. şt. – dr., conf. univ. Valentina PRIȚCAN.

Sesiunea comunicărilor în secţiuni s-a realizat în cadrul a 25 de ateliere, comunicările fiind prezentate în 6 limbi: română, rusă, engleză, germană, franceză, ucraineană.

În cadrul sesiunii de închidere solemnă a lucrărilor Conferinței s-au prezentat totalurile activității în secțiuni, s-au realizat generalizări și reflecții.

Comitetul Organizatoric al Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a

Preşedinte al Comitetului de organizare:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Membri:

 • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință;
 • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință;
 • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

 

Distribuie acest articol