Bursa Parlamentară Internațională a Bundestagului German – 2022

Bundestag-ul German, în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin, vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin, pentru ca activa în cadrul biroului unui deputat german cu scopul de a cunoaște sistemul parlamentar german, procesele decizionale și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară.

Bursa Parlamentară Internaţională (Internationales Parlaments Stipendium – IPS) se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea Programului, se întorc în patria lor animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru ţara lor. De asemenea, bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universitățile din Berlin.

Informaţii detaliate găsiți în Anexă.

Informații suplimentare despre programul de burse, condiții de eligibilitate, procedura de aplicare și de selecție: http://www.bundestag.de/ips

Termen limită pentru depunerea dosarului: 31 iulie 2021 info@chisinau.diplo.de

Distribuie acest articol